Jeugdraad

Ook jouw mening telt!

De jeugdraad is de schakel tussen de Zedelgemse jeugd en het gemeentebestuur en geeft advies over alles wat de jeugd aanbelangt, zowel op vraag van het gemeentebestuur als uit eigen beweging. 

Tijdens de vergaderingen van de jeugdraad wordt geïnformeerd, overlegd en worden voorstellen en ideeën besproken. 

Wil jij je mening delen over onze gemeente? Zit je met een creatief ei waar je nergens mee terecht kan? Wil je meewerken aan activiteiten voor en door groot-Zedelgemse jongeren en kinderen? Dan is de jeugdraad vast iets voor jou, want ook jouw mening telt! 

Opdracht

 • ­Advies geven, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid en de voorbereiding, opmaak, uitvoering  en evaluatie van het strategisch meerjarenplan.
 • Organiseren en coördineren van activiteiten binnen de sector.
 • ­Overleg en samenwerking stimuleren tussen de verenigingen, instellingen, diensten en andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector.
 • ­Onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het jeugdwerk- en jeugdwelzijnsleven en haar behoeften zowel op lokaal, provinciaal als regionaal vlak.
 • ­Initiatieven nemen in functie van de behoeften van de jeugd, de animatie van kinderen en jongeren, het stimuleren van het volgen van kadervorming.
 • Ondersteunen van het beheer en toezien op het gebruik van de gemeentelijke jeugdinfrastructuur.
 • ­Deelnemen aan overleg met andere bestaande adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie bevorderen.

Leden

 • Voorzitter
  Janice Couwelier
 • Ondervoorzitter
  Tijs Vermeir

 • Schepen van jeugd
  Charlotte Vermeulen

 • Jeugdconsulente
  Melina Ziani

 • Leden jeugdverenigingen
  - chiro Zedelgem Dorp: Bouter Buffel en Ward Verduyn
  - chirojongens Veldegem: Stan Schepens
  - chiromeisjes Veldegem: Sien Cornelus, Heike Dedecker en Louise Degryse
  - chiro Aartrijke: Sarah van de Voorde en Marie Missinne
  - KLJ Aartrijke: Xander Devriendt en Thomas Van de Voorde
  - KLJ Loppem: Simon Vanbiervliet en Fauve Vanhoornweder
  - KSA Sint-Paulus Loppem: Jordy Descamps en Famke Descamps
  - KSA Sint-Maarten Loppem: Renee Wildemeersch en Lara Bosch
  - jeugdhuis ’t Kalf: Milan Van Belleghem
  - jeugdhuis Jonkhove: Arne Wittevrongel

 • Onafhankelijke leden
  - Janice Couwelier
  - Tijs Vermeir 
  - Lars De Coster