Internationale dag van de Vrede op 21 september

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot de Internationale Dag van de Vrede. De vredesbeweging roept al vele jaren de Belgische steden en gemeenten op om die dag zichtbaar te maken door de vredesvlag uit te hangen. Het aantal gemeentebesturen dat gehoor geeft aan deze oproep neemt elk jaar toe. 

Burgemeester Annick Vermeulen: “Gemeente Zedelgem neemt elk jaar deel aan deze campagne. Door deel te nemen geeft de gemeente aan dat ze wereldvrede belangrijk vindt. Wereldvrede zorgt ervoor dat mensen zonder zorgen kunnen leven in het land van hun keuze, een basisrecht.” 

Vorig jaar vroeg de vredesbeweging bijzondere aandacht voor de 75-jarige herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (op 6 en 9 augustus 1945). Dit jaar wordt de aandacht gevestigd op het nieuwe VN-verdrag inzake het Verbod op Kernwapens

Vandaag staan wereldwijd nog steeds méér dan 13.000 kernwapens opgesteld. Ze vormen een onaanvaardbare bedreiging voor mens en planeet. In een context van toenemende economische en geostrategische wedijver tussen de grootmachten in de wereld krijgen kernwapens opnieuw een prominentere rol. Zo kondigde het Verenigd Koninkrijk in maart 2021 aan zijn arsenaal uit te breiden naar 260 kernkoppen en testte Frankrijk in april 2021 nieuwe kernraketten. 

In ons land staan al meer dan een halve eeuw Amerikaanse atoombommen opgesteld. Deze worden binnenkort vervangen. België zal dus nieuwe, accuratere en bijgevolg inzetbaardere kernbommen ontvangen. 

Laat ons ook in België van de afschaffing van deze massavernietigingswapens een politieke prioriteit maken. Een mondiale kernontwapening is mogelijk als alle landen het VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens, dat sinds januari 2021 van kracht is,- zouden ondertekenen. België heeft zich jammer genoeg nog altijd niet aangesloten bij het VN-kernwapenverbod. 

Bron tekst: Belgische Coalitie tegen kernwapens en Vredesbeweging-Dag van de Vrede.

Meer info op www.dagvandevrede.be