Internationale Dag van de Vrede 21 september 2020

Nooit meer Hiroshima en Nagasaki!

De Verenigde Naties riep 21 september uit tot Internationale Dag van de Vrede met als doel ‘de idealen van vrede te promoten’. Belgische steden en gemeenten maken tijdens de week van 21 september hun vredeswens zichtbaar met een wapperende vredesvlag in het straatbeeld, net zoals onze gemeente Zedelgem. 

Dit jaar staat onze vredeswens in het teken van de strijd tegen kernwapens. 2020 is namelijk een speciaal jaar. Deze zomer was het 75 jaar geleden dat voor het eerst en (voorlopig) ook het laatst een atoombom werd ingezet. De steden Hiroshima en Nagasaki werden volledig van de kaart geveegd door twee atoombommen waarbij naar schatting meer dan 210.000 mensen om het leven kwamen en duizenden verminkt achterbleven. Ondanks de gruwelijke lessen van toen, houden 14.000 kernwapens de wereld nog steeds in de ban. Volgens experts nam de voorbije jaren de dreiging van het gebruik, opzettelijk of per ongeluk, exponentieel toe. We maken van 2020 dus niet enkel een jaar van herdenking, maar ook een jaar van actie tegen kernwapens. De urgentie is groot!

Tijdens de huidige pandemie waren we voor ons overleven afhankelijk van eerstelijnshulpverleners en werd belang van solidariteit over grenzen heen ons duidelijk. Het internationale Rode Kruis waarschuwt er echter voor dat in geval van een kernexplosie hulpverleners onmogelijk in staat zouden zijn slachtoffers ter hulp te schieten. De gevolgen van een nucleair conflict zouden bovendien ver over landsgrenzen heen voelbaar zijn en miljoenen mensen treffen. Zolang de dreiging van kernwapens blijft bestaan, kan er dus onmogelijk sprake zijn van solidariteit.

Gelukkig keurden in 2017 122 landen een nieuw VN-verdrag goed dat kernwapens ondubbelzinnig moet verbieden voor alle landen. Van zodra 50 landen het verdrag ratificeren, treedt het in werking. Verrassend genoeg steunt de Belgische regering het VN-kernwapenverbod nog altijd niet ondanks de steun van de Belgische bevolking. Uit een recente publieksbevraging blijkt namelijk dat een grote meerderheid van de Belgen het VN-kernwapenverbod steunt.

De internationale campagne ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) die het nieuwe VN-verdrag mee bewerkstelligde en daarvoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, lanceerde een internationale campagne gericht aan steden en gemeenten wereldwijd ter ondersteuning van dit VN-verbod. Steden en gemeenten zouden immers als eerste geconfronteerd worden met de “catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen voor mens en milieu” van een kernexplosie. Berlijn, Parijs en Washington tekenden al. Nu ook gemeente Zedelgem. Het is tijd dat die kernwapens eindelijk de wereld uit zijn!

Omdat België nog steeds Amerikaanse kernbommen op zijn grondgebied huishoudt, sturen burgemeesters op 21 september een gezamenlijke open brief aan de regering met de oproep om een open, democratisch en transparant debat over de wenselijkheid van deze wapens te voeren.

Alle info op www.dagvandevrede.be