Het lokaal bestuur bij de inhuldiging nieuw fietspad langs Diksmuidse Heirweg in Zedelgem.

Inhuldiging nieuw fietspad langs Diksmuidse Heirweg in Zedelgem

23 november 2021

De Provincie West-Vlaanderen en gemeente Zedelgem hebben op maandag 22 november 2021 het nieuwe fietspad langs de Diksmuidse Heirweg officieel ingehuldigd. Het fietspad maakt onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

Fietspaden

Langs de Diksmuidse Heirweg werd een vrijliggend fietspad aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt van de Zabekestraat en de Kronestraat zijn de fietspaden aanliggend. Het totale traject is 3,5 km lang. Een nieuwe inrichting van de kruispunten met de Zabekestraat en de Kronestraat verhoogt de fietsveiligheid.

Zowel aan kant Aartrijke als aan kant Zedelgem is een veilige fietsoversteek aangelegd om het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad op of af te rijden.

In dit project werd binnen de bebouwde kom van Aartrijke en tussen grens van de bebouwde kom van Zedelgem en de Kronestraat een enkelrichtingspad van 1,75 m breed aangelegd.

Tussen de bebouwde kom van Aartrijke en de bebouwde kom van Zedelgem werd een dubbelrichtingsfietspad aangelegd van 2,5 m breed. Het fietspad is deels gescheiden van de rijweg door een schrikstrook met haag of door de bestaande langsgracht. 

Ontbrekende schakel

In de Diksmuidse Heirweg waren er geen fietspaden voorzien. Daardoor is het project een belangrijke schakel in het voorzien van fietsveilige infrastructuur voor de verbinding van de hoofdgemeente Zedelgem met de deelgemeente Aartrijke. De fietspaden verhogen ook het comfort van de gebruikers langs de Diksmuidse Heirweg en Brugse Heirweg. 

Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspaden vormen een verbinding tussen het natuurgebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) en enkele recreatieve fietsroutes. 
 

Termijn en kostprijs

De kosten werden geraamd op 2.496.733,46 euro excl. btw waarvan 1.213.481,29 euro gedragen wordt door de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie ontvangt 50% subsidie van het Fietsfonds voor de realisatie van deze voorzieningen.

De Provincie stond in voor ondermeer de aanleg van de grachten, de aanleg van de funderingen en de fietspaden en het inzaaien van bermen en planten van hagen. De gemeente Zedelgem nam de wegenwerken op zich en RioPact maakte gebruik van de werken om over een gedeelte van het traject het rioleringsstelsel te vernieuwen.

De werken namen 220 werkdagen in beslag.