Persoon werkt met een rekenmachine

Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? - VOLZET

29 april 2024

Vorig jaar werd door FOD Financiën (federale overheidsdienst) telefonische hulp verleend bij het invullen van de aangiftes personenbelasting. Ook dit jaar wordt er opnieuw maximaal ingezet op telefonische hulp. Om goed geholpen te worden maak je daarom een afspraak.

Telefonische ondersteuning

Wie telefonische ondersteuning wenst bij het invullen van de belastingaangifte kan zich aanmelden:

  • bij de dienst onthaal in het gemeentehuis van Zedelgem;
  • telefonisch via het nummer 050 288 330;
  • of in LDC (lokaal dienstencentrum) De Braambeier op het nummer 050 252 240. 

Daarna zal FOD Financiën je contacteren om via de telefoon te helpen je belastingaangifte in te vullen of om een afspraak op het kantoor in Brugge vast te leggen. Je kan hiervoor je gegevens aan de gemeente doorgeven tot 30 juni 2024.

Zitdag op afspraak

VOLZET

Naast de telefonische hulpverlening organiseert de dienst Belastingen ook één zitdag op afspraak in dienstencentrum De Braambeier (Loppemsestraat 14A, 8210 Zedelgem) en dit op dinsdag 4 juni 2024 van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00.

Een afspraak dient vooraf gemaakt te worden en is mogelijk vanaf 15 mei 2024:

  • neem contact op met het onthaal van het gemeentehuis Zedelgem op het nummer 050 288 330;
  • of met LDC De Braambeier op het nummer 050 252 240.

Enkel wie een afspraak heeft, wordt geholpen op de zitdag in De Braambeier. Meerdere belastingaangiftes behandelen tijdens één afspraak is niet mogelijk. 

Het is belangrijk om alle nodige documenten (identiteitskaart en pincode, attesten, loonfiches, pensioenfiches…) mee te brengen naar je afspraak op de zitdag en indien je je aanmeldt met een aangifte van een andere persoon (van bv. een familielid) is een volmacht noodzakelijk.

Afspraak in de kantoren van FOD Financiën

Voor wie niet naar de zitdag kan komen, geen telefoon heeft of telefonische hulp niet mogelijk is, kan de gemeente ook een afspraak maken voor hulp in de kantoren van FOD Financiën in Brugge. 

Hiervoor kan je ook terecht bij het onthaal van het gemeentehuis op het nummer 050 288 330.