Hinder door vakbondsactie op vrijdag 22 april

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op vrijdag 22 april een provinciale actiedag in Gent, Brussel en Antwerpen, en mobiliseert hiervoor. Er wordt hinder verwacht op de dienstverlening van bus en tram in heel Vlaanderen

Deze actie is niet tegen De Lijn gericht, maar is een signaal naar de regering omtrent de koopkracht (loonnormwet). De Lijn verwacht alleszins hinder.

De vakbondsactie is een gevolg van een algemene sociale ontevredenheid over de loonnormwet.

De vakbonden hebben daarom beslist om tot een provinciale actiedag over te gaan op vrijdag 22 april. Door deze vakbondsactie vrijdag wordt er hinder verwacht op de dienstverlening van bus en tram in heel Vlaanderen. 

Hoe groot de hinder zal worden, en waar die het best voelbaar zal zijn, is momenteel nog onzeker. In de loop van woensdag 20 april wordt meer duidelijkheid verwacht, zowel qua opvolging van de vakbondsoproep door het personeel van De Lijn als omtrent de omvang van de hinder.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, bericht De Lijn hierover via de gebruikelijke communicatiekanalen. Om na te gaan welke ritten er rijden, kunnen reizigers vanaf woensdagavond terecht op de website delijn.be/alternatievedienstverlening. Daar wordt de meest accurate informatie vermeld. De hinder ten gevolge van de actie zal niet zichtbaar zijn in de routeplanner en op de haltepagina’s.

De Lijn betreurt de hinder en het ongemak die de vakbondsactie voor reizigers met zich zal meebrengen.

Meer info: