Het Postje uit Loppem in Bokrijk

In 2017 is Bokrijk van start gegaan met een grootschalige restauratie-campagne in het Openluchtmuseum voor de instandhouding van het erfgoed-patrimonium. En daar is ook erfgoed uit de gemeente Zedelgem aanwezig. Met steun van de Vlaamse overheid restaureert Bokrijk momenteel 120 monumenten op een duurzame manier. In dat kader biedt Bokrijk elk gezin in onze gemeente een gratis gezinsbezoek aan het Openluchtmuseum aan.

Het postje: de thuis van vier generaties De Splentere 

In 1961 werd ‘het Postje’ uit Loppem overgebracht naar Bokrijk. Het kleine lage woonhuis dateert ongeveer van 1735 en was mogelijk eerst een dubbelwoonst. Het kleine woonhuis in vakwerkbouw was vier generaties lang eigendom van familie De Splentere. Petrus Josephus was metselaar en landbouwer, net als zijn vader Franciscus. Zijn kleindochter Anne Marie huwde in 1895 met landbouwer Ivo Boone. Het oudere koppel had zelf geen kinderen, maar nam een verre neef in huis als koeknecht, Honoré Van Belle. Na de dood van zijn pleegouders bleef Honoré hier wonen met zijn echtgenote. In 1920 verkochten de erfgenamen van Anne Marie de hoeve. De kinderen van Honoré Van Belle kochten het huis terug en schonken het aan Bokrijk.

Op het erf in Bokrijk zijn ook een bijbehorende schuur met stal en een bakstenen bakhuis (uit een andere Loppemse boerderij) te vinden. 

Bokrijk restaureert alle gebouwen tijdens een grootschalige restauratie-campagne

Een restauratie houdt heel wat werken in. Tijdens het inrichten van de restauratie-site worden wat voorbereidende werken uitgevoerd zoals het onderzoeken van de stabiliteit. Daarna wordt al het riet en het leem gedemonteerd. Zo krijg je zicht op de naakte structuur en kunnen de dakconstructie en het hout van het vakwerk worden nagekeken en hersteld. In het vroege voorjaar van dit jaar werd het nieuwe rieten dak geplaatst.  De restauratie van het buitenschrijnwerk werd afgerond. 

De werken gingen zo goed vooruit dat ze even werden opgeschort. Het was wachten op de juiste weersomstandigheden om met het leem- en vitselwerk aan te vangen. Traditioneel gebeurt dit na de Ijsheiligen, rond midden mei. Ook het interieur wordt aangepakt. Zo worden de tegels in aardewerk en de houten vloeren gerestaureerd alsook al het binnenschrijnwerk. Vanaf juni werd de site heringericht en vond de buitenaanleg plaats. 

 

Gratis toegangsbon in Zedelgem Magazine

De restauratie van het Postje uit Loppem is de gelegenheid voor Bokrijk om de banden met de inwoners uit Zedelgem aan te halen. Bokrijk geeft, in samenwerking met de gemeente Zedelgem, de inwoners de kans om dit erfgoed zélf te komen ontdekken in juli en augustus. In Zedelgem Magazine editie juli/augustus vind je een gratis toegangsbon terug. Met deze bon geniet je samen met je gezin (max. 2 volwassenen en 2 kinderen per bon) van gratis toegang tot het Openluchtmuseum Bokrijk tijdens de zomermaanden juli en augustus 2021. Let op: je dient je bezoek op voorhand te reserveren via www.bokrijk.be met de code op de bon. Vergeet ook niet om je bon mee te nemen en af te geven die dag. 

“Via dergelijke initiatieven wil Bokrijk samen met de inwoners van Zedelgem een hechte community creëren met het erfgoed als bindende factor. We nodigen iedereen uit om zijn of haar erfgoed deze zomer te komen beleven in het Openluchtmuseum”, legt voorzitter Igor Philtjens uit.

“Bewaren en ontsluiten van het Zedelgemse erfgoed is één van onze prioriteiten. Dit is een prachtig voorbeeld hiervan. Ook wij brengen deze zomer zeker eens een bezoekje aan het Postje”, zegt schepen van erfgoed Jurgen Dehaemers. 

 

Herinneringen gezocht!      

Herinner jij je nog hoe het Postje uit Loppem eruitzag in 1961? Of heb je nog verhalen of foto’s over dit gebouw? Laat het zeker weten via archief@zedelgem.be! Samen met de Sint-Maartensschool in Loppem gaan we met alle info aan de slag om het Postje in de loop van het komend schooljaar ook lokaal in de kijker te zetten.  

Voor meer info en een blik achter de schermen kan je steeds terecht op www.bokrijk.be en de sociale mediakanalen van Bokrijk.