Een foto van hoe de Vloethemveldzate er in de toekomst moet uitzien.

Heraanleg van de Vloethemveldzate

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, gemeente Zedelgem en rioolbeheerder Riopact werken samen om een bezoek aan Vloethemveld in Zedelgem nog aangenamer te maken en het afvalwater van de gebouwencluster die erin ligt, uit het natuurgebied te krijgen. Bedoeling is om het gedeelte van de Vloethemveldzate vanaf de Diksmuidse Heirweg (met een lengte van zo’n 708 meter) opnieuw aan te leggen. Zo wordt dat deel zowel een veilige en comfortabele weg voor voetgangers en fietsers als een geschikte toegangsweg naar de beheerloodsen die als erfgoed beschermd zijn. De werken worden gekoppeld aan rioleringswerken waarbij de bestaande gebouwen in het natuurgebied aangesloten worden op het rioleringsnet.

Momenteel is de weg in slechte staat. De asfaltverharding wordt volledig verwijderd. In de plaats daarvan komen twee betonstroken met ertussen verstevigd gazon. Op een aantal plaatsen worden uitwijkstroken voor kruisend verkeer aangelegd. Halverwege, aan de kruising met de dreef, is er een onverharde rustplek met informatie over de geschiedenis van de Vloethemveldzate. Het materiaalgebruik is afgestemd met het ontwerp van het toekomstige onthaalplein, dat is gepland aan de ingang van het vroegere militaire domein.

Werken gestart

Tijdens de werken is de rust tijdelijk verstoord. Doordat het rioleringsproject, de heraanleg van de Diksmuidse Heirweg  en de herinrichting van de Vloethemveldzate gecombineerd worden, wordt de verstoring van de rust maximaal beperkt in de tijd. Alvast bedankt voor je begrip.

De Vloethemveldzate werd als spoorweg aangelegd in de jaren twintig en  is de historische toegangsweg tot het voormalige munitiedepot. Hij speelt dus een belangrijke rol in de geschiedenis van het Vloethemveld. Het traject ervan startte aan het Vloethemveld, liep rond de dorpskern van Zedelgem en sloot aan op de spoorlijn Brugge-Kortrijk iets ten noorden van het station van Zedelgem.

Deze werken zijn een onderdeel van het natuur- en erfgoedproject Vloethemveld en sluiten aan bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zedelgem, de gemeente Jabbeke, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij. De herinrichting is opgenomen in het beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan voor het beschermde landschap Vloethemveld dat in 2019 is goedgekeurd.