Hemelwaterput of boorput

Een subsidie wordt uitbetaald voor het aanleggen van een regenwaterput in het kader van het integraal waterbeleid en een boorput.

Voorwaarden

Regenwaterput

  • Het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de volledige dakoppervlakte van de woning, met een minimum van 3000 liter
  • De subsidie wordt enkel verleend bij bestaande gebouwen en verbouwingen

Boorput

  • De subsidie wordt verleend voor het aanleggen van een boorput in bestaande en nieuwe woningen die niet op het openbaar drinkwaternet kunnen aansluiten binnen de gemeente doordat het openbaar waterdistributienet niet aangelegd werd in de betreffende straat of die zich op meer dan 100 meter bevinden van de openbare weg voor de overige straten.

Beide installaties dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle wettelijke bepalingen en voldoen aan de code van goede praktijk voor de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Voor alle voorwaarden raadpleeg het volledig reglement.

Subsidie

  • 150 euro voor het uitvoeren van een boormut
  • 75 euro voor het plaatsen van regenwaterput(ten)