Het Lokaal Bestuur bij het Grottencomplex in het Park van Loppem.

Grottencomplex in Park van Loppem gerenoveerd

27 mei 2024

In gemeente Zedelgem is de renovatie van het grottencomplex en de ijskelder in het Park van Loppem afgerond. De restauratie kadert binnen het goedgekeurde beheerplan van het beschermd landschap Park van Loppem. Het beheerplan werd goedgekeurd in 2018 en omvat een draaiboek voor het beheer van het park in de komende 24 jaar. Ook het grottencomplex en de ijskelder zijn opgenomen in het draaiboek.

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Erfgoed Jurgen Dehaemers: “Een grondige restauratie was nodig om enerzijds de erfgoedwaarde te beschermen. Anderzijds was er ook een veiligheidsaspect waarbij we een instorting wilden vermijden. De grotten en ijskelder zijn volledig hersteld met materialen die oorspronkelijk ook werden gebruikt. Concreet gaat het om oorspronkelijke bakstenen en veldstenen die gerecupereerd werden.”

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van milieu Stijn Timmerman: “Omdat we hier moesten werken in een beschermd landschap zorgde dat voor de nodige uitdaging. Zo was het niet mogelijk om onbeperkt met zwaar materiaal af en aan te rijden. Dit om zowel de landschappelijke waarde als de unieke flora niet te schaden.”

Oorspronkelijke functies ijskelder en grottencomplex

Schepen van Erfgoed Jurgen Dehaemers: “De ijskelder diende oorspronkelijk om voedsel voor een langere tijd koel te bewaren. Over de oorspronkelijke functie van het grottencomplex is er heel wat minder duidelijkheid. Niemand weet wat de precieze functie was of hoe het grottencomplex er origineel uitzag. Vermoedelijk gaat het om een puur esthetische constructie die werd gebouwd tijdens de aanleg van het Park.”

Vleermuizenverblijf

Schepen van milieu Stijn Timmerman: “Vandaag is zowel het grottencomplex als de ijskelder een vleermuizenverblijf. Voor vleermuizen zijn deze locaties een ideale plaats om te overwinteren. Hiermee werd ook rekening gehouden tijdens de restauratie en vonden er geen werken plaats in de binnenkant van de grot tijdens de winter. Er werden aan de binnenkant ook zoveel mogelijk plaatsen behouden die geschikt zijn voor de vleermuizen zonder de stabiliteit in het gedrang te brengen. Dit gaat dan om kleine barsten en spleten. Om de vleermuizen hun rust te gunnen zijn de grotten standaard afgesloten met een hek. Het hek is omwille van esthetische redenen iets meer aan de binnenkant geplaatst in tegenstelling tot het oude hek. Ook de buitenkant van de grot werd onder handen genomen, waarbij ook nieuwe beplanting werd voorzien.”

Renovatie gerealiseerd met erfgoedpremie

Kostprijs van deze volledige renovatie is 177.798,26 euro incl. btw. Dit renovatieproject is gerealiseerd met een premie van 87.672,00 euro door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het grottencomplex in het Park van Loppem is eigendom van de stichting Jean van Caloen en is in beheer en gefinancierd door de gemeente Zedelgem. De renovatiewerken gebeurden rekening houdend met de adviezen van het Regionaal Landschap en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Aannemer van dit renovatieproject is Group Monument en architect Hilde Steenkiste BV.

De renovatiewerken startten in mei 2023 en werden opgeleverd in februari 2024.