Een meneer opent zijn café.

Gemeentebestuur Zedelgem verlengt geldigheid horecabon t.e.m. 31 augustus 

In haar relanceplan van 30 juni 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen van Zedelgem onder andere over het aanbieden van een horecabon ter waarde van 5 euro om te consumeren in drank- en eetgelegenheidszaken in groot-Zedelgem. De horecabon werd via het gemeentelijk informatieblad, Zedelgem Magazine editie september 2020, aan elk huishouden bezorgd en kadert in het steunen van de lokale horeca tijdens deze corona-crisis.

Schepen van lokale economie Ann Devriendt: “Nu de horeca terug open mag zowel binnen als buiten op basis van de beslissing van het overlegcomité van de federale regering en de regeringen van de deelstaten, wordt de geldigheid van de Zedelgemse horecabon verlengd. De horecabon mag door de mensen ingewisseld worden in drank- en eetgelegenheden in groot-Zedelgem en dit tot en met 31 augustus 2021. We hopen dat er heel veel mensen gebruik zullen van maken en wensen de horeca dan ook een geslaagde heropstart toe! We duimen voor een goede zomer!”

Horeca-uitbaters met vragen over het indienen bij de gemeente van de ontvangen horecabonnen kunnen terecht bij het ondernemersloket@zedelgem.be