Een kindje zweeft door de lucht.

Gemeentebestuur verlengt geldigheid horecabon

12 november 2020

In haar relanceplan van 30 juni 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen van Zedelgem o.a. over het aanbieden van een horecabon ter waarde van 5 euro, te consumeren in drank- en eetgelegenheidszaken in groot-Zedelgem. Deze bon werd via het gemeentelijk informatieblad, Zedelgem Magazine september 2020, aan elk huishouden bezorgd en kadert in het steunen van de lokale horeca tijdens deze corona-crisis.

Nu de horeca voor een tweede keer verplicht de deuren moet sluiten ten gevolge van de verstrengde maatregelen, heeft het college in zitting van dinsdag 10 november beslist om de geldigheid van de horecabon te verlengen.
“Op de horecabon die de mensen hebben ontvangen staat dat deze geldig is t.e.m. het einde van dit jaar.” zegt schepen van lokale economie Ann Devriendt. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om deze geldigheidstermijn te verlengen met de duur dat de horeca verplicht gesloten moet zijn vanaf 19 oktober (tweede sluiting). “Hoe lang dit precies is weten we op dit ogenblik nog niet en zal afhankelijk zijn van een evaluatie op hoger beleidsniveau. Eens de sluitingstermijn voor de horeca opgeheven is, zal de gemeente de verlenging van de geldigheid van de horecabon communiceren aan iedereen, maar in elk geval zou ik zeggen… hou hem zeker bij!” aldus schepen Ann Devriendt.

Na het afsluiten van de actie zullen de lokale horeca-uitbaters nog 30 dagen de tijd hebben om hun factuur in te dienen bij de dienst financiën van de gemeente.

Gemeentebestuur verlengt geldigheid horecabon