Gemeentebestuur over sluiting jeugdhuis Twen: "De veiligheid was in gedrang en situatie kon tot ernstige ongelukken leiden"

“Niet ingrijpen en de manier van werken van jeugdhuis Twen op zijn beloop laten zou zeer onverantwoord zijn, de veiligheid van jongeren in het gedrang brengen of tot ernstige ongelukken leiden” reageert het gemeentebestuur.

Gemeente Zedelgem bijt van zich af en verdedigt haar beslissing om jeugdhuis Twen een tijdelijke sluiting op te leggen: “Het is niet het eerste incident en het jeugdhuis kreeg eerder verschillende verwittigingen, maar lapt afspraken en wetgeving gewoon aan zijn laars. Dit langer dulden als gemeentebestuur zou onverantwoord zijn” luidt het.

Via een collegebesluit genomen op 26/11/2019 legt de gemeente Zedelgem jeugdhuis Twen, gevestigd in een gebouw (Jonkhove) van de gemeente, een sluiting op met onmiddellijke ingang en dit voor een periode lopende t.e.m. 5/01/2020. Hetzelfde collegebesluit bepaalt ook dat het jeugdhuis de personeelsinzet voor tussenkomst van wachtdienst en brandweer moet betalen, regelmatig moet rapporteren over hun activiteiten en evenementen en vooraf toestemming moet vragen als er zaken zijn die buiten de reguliere werking vallen.

Dirk Verhaeghe, schepen van jeugd“De beslissing van het college is weloverwogen en in hoofdzaak bepaald op basis van veiligheidsoverwegingen, vaststelling van verschillende overtredingen en steunt op advies van de brandweer. Ook de veiligheidscel van de gemeente waar gemeente, hulp- en veiligheidsdiensten samen in vertegenwoordigd zijn, steunt de beslissing. In een aantal reacties hier en daar te lezen, lijkt het wel alsof dit een beslissing is die als een donderslag bij heldere hemel komt, maar wie de achtergrond kent, hoeft niet verbaasd te zijn. Deze beslissing komt er na eerder vastgestelde ernstige inbreuken op wetgeving. Bovendien neemt het jeugdhuis de afspraken in het kader van  de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en jeugdhuis niet zo nauw.”

In een perstekst zet de gemeente de aanleiding en motivatie voor haar beslissing netjes op een rij. Het gemeentebestuur merkt op dat er bij de dienst evenementen geen aanvraag ingediend werd voor de organisatie van een Halloween-fuif, noch werd er een afwijking op de geluidsnormen aangevraagd.

Feiten i.v.m. de vaststellingen in de nacht van 31/10/2019 op 1/11/2019 in het jeugdhuis:

 • Om 1.30 u. kreeg de wachtdienst van de gemeente melding van rook en afgaan van het brandalarm nabij het jeugdhuis waarop de wachtdienst ter plaatse is gegaan;
 • De alarmcentrale van de brandweer kreeg melding van brand in jeugdlokalen;
 • De brandweer werd ingezet met 11 personen;

Vaststellingen ter plaatse:

 • Door gebruik van een rookmachine hing er een enorme rook ter hoogte van de bar;
 • Alle optische rookmelders waren afgetapet met doorzichtige tape (keuken, berging, inkom, bar);
 • Tijdens het afgaan van het alarm werd niet geëvacueerd omdat het alarm niet hoorbaar was door de té luide muziek. Het feest ging gewoon door;
 • In het gebouw werd gerookt;
 • De verantwoordelijke ter plaatse werd aangesproken over het incident, maar wimpelde de ernst van de situatie af met de woorden “de rookmelders zijn te gevoelig afgesteld”;
 • Om 2.30 u. krijgt de wachtdienst een tweede melding van activatie van nog andere rookmelders en gaat opnieuw ter plaatse.

De gemeente benadrukt dat het jeugdhuis in het verleden al meerdere verwittigingen en sancties kreeg:

2/07/2016: Waikiki beach party

Vaststelling onregelmatigheden:

 • De rookdetectoren waren afgeplakt en onbruikbaar gemaakt om gebruik te kunnen maken van een rookmachine.
 • De brandhaspel was onbereikbaar wegens een constructie om de zaal in te kleden.
 • CBS (college van burgemeester en schepenen) 12/07/2016
  Besluit: indien nogmaals onregelmatigheden vastgesteld worden met betrekking tot brandpreventiemiddelen (rookdetectoren, brandhaspels, drukknoppen…) die een serieus veiligheidsrisico met zich meebrengen, zal het jeugdhuis de toegang tot hun lokalen voor (minstens) 1 weekend ontzegd worden.
 • Overleg met jeugdhuis en gemeentelijke diensten op 7/09/2016
  Als er nogmaals onregelmatigheden met betrekking tot brandpreventie worden vastgesteld, zal er een sanctie gegeven worden.
  Het jeugdhuis is hiermee akkoord en geeft aan dat dit ontoelaatbaar was.

29/11/2017: na Halloweenparty

Vaststelling onregelmatigheden:

 • Kraan van brandhaspel was opengedraaid, waardoor het water zomaar in het rond stroomde.
 • Rookdetectoren zijn afgeplakt.
 • CBS 12/12/2017:
  Door het vaststellen van de onregelmatigheden wordt het jeugdhuis de toegang tot hun lokalen ontzegd en dit van 25 december tot en met 7 januari 2018.

Gebruikersraad Jonkhove – 6/06/2019 (uit verslag)

 • Wat zijn zaken die niet kunnen opgelost worden, maar die in de toekomst moeten vermeden worden bij de realisatie van nieuwe projecten?
  Brandalarm is niet gesplitst, vandaar niet mogelijk om te werken met rookmachines in het jeugdhuis.
 • Wat zijn knelpunten aan dit gebouw? Hoe kunnen ze opgelost worden?
  Vraag van het jeugdhuis om het brandalarm soms af te schakelen om het rookkanon te kunnen gebruiken – gemeld dat dit wettelijk niet mag.
 • CBS (college van burgemeester en schepenen) 29/10/2019: gebruikersvergadering Jonkhove verslag – kennisname en beslissing.

Jeugdraad – 10/10/2019 (uit verslag)

Infrastructuur

Er hangen 12 rookmelders in het jeugdhuis, kunnen deze vervangen worden door brandmelders, zodat er wel een rookmachine kan gebruikt worden? Is even veilig en is wel een oplossing voor het probleem.
Op de vergadering werd vermeld dat het gebruik van een rookmachine verboden is in alle gemeentelijke lokalen.

Schepen van jeugd Dirk Verhaeghe besluit“ Natuurlijk willen we als gemeente verder in dialoog gaan met het jeugdhuis. De jeugddienst heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om de jeugdhuizen te sensibiliseren rond (geluids-)overlast bij fuiven. Ook in de toekomst willen we, samen met de jeugdraad, blijven in gesprek gaan met de jeugdhuizen, zodat jongeren in een veilige omgeving kunnen fuiven. Het zou goed zijn dat het jeugdhuis van deze sluitingsperiode gebruik maakt om de zaken toekomstgericht aan te pakken. Onze jeugddienst is verschillende keren in overleg gegaan en reikt zelf ideeën aan om deze overgang te overbruggen, maar het moet ook een periode van bezinning worden om op een veilige en verantwoordelijke manier de activiteiten in het jeugdhuis te laten doorgaan volgens afspraken met gemeente en veiligheidsdiensten. Er kan maar plezier gemaakt worden als alles veilig verloopt! “