Drie vliegers zweven in de lucht.

Gemeente Zedelgem steunt lokale verenigingen tijdens deze coronacrisis voor 100%

26 maart 2021

De langdurige coronacrisis heeft een zware impact op het lokale verenigingsleven. De werking en de activiteiten van de meesten liggen momenteel volledig stil. Met de vaccinatiecampagne is er eindelijk uitzicht op een heropstart. Daarom wil de gemeente Zedelgem haar lokale socio-culturele verenigingen financieel goed ondersteunen, zodat ze met zekerheid kunnen heropstarten wanneer dat terug mogelijk is.

Zedelgemse erkende sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen kunnen ook dit jaar op 100% werkingssubsidies rekenen zonder dat ze hiervoor een bewijsdossier moeten voorleggen van  georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Het bedrag van de werkingssubsidies 2021 zal gelijk zijn aan het bedrag van de werkingssubsidies uitbetaald voor het jaar 2019. Zo besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting bijeen op 9/02/2021. Deze beslissing werd door de gemeenteraad bevestigd op 25/03/2021.

Burgemeester Annick Vermeulen, schepen van sport, jeugd en cultuur Dirk Verhaeghe en schepen van senioren Ellen Goes: 

“2019 was nog een normaal werkjaar voor onze lokale verenigingen. In 2020 heeft de gemeente op basis van haar relanceplan extra coronasteun geboden door hun werkingssubsidies te verhogen met 50%!
We verwachten dat het jaar 2021 een overgangsjaar wordt en het vanaf deze zomer hopelijk opnieuw mogelijk zal zijn om de verenigingsactiviteiten min of meer op gang te trekken. Als gemeentebestuur vinden we gemeenschapsvormende activiteiten en initiatieven zeer belangrijk en rekenen we op onze verenigingen om het actieve verenigingsleven terug 100% leven in te blazen van zodra het terug kan. Daarom blijven we onze verenigingen tot en met steunen ook al kunnen ze nu niet op volle toeren draaien.” 

De gemeente zal de werkingssubsidies 2021 in de loop van dit voorjaar aan de betrokken erkende verenigingen overmaken.