Het lokaal bestuur ontvangt het pleegzorglabel.

Gemeente Zedelgem ontvangt officiële 'Pleegzorglabel' van Pleegzorg West-Vlaanderen

15 november 2021

Zedelgem is een warme en kindvriendelijke gemeente, die kansen geven en grijpen stimuleert. "De gemeente wil Pleegzorg mee ondersteunen het maatschappelijk draagvlak te vergroten zodat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen wonen, de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving." zegt schepen van sociale zaken Ellen Goes.

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die niet meer thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 1000 pleeggezinnen, samen vangen zij meer dan 1400 kinderen en (jong)volwassenen met een beperking op. Toch is er dringend nood aan extra pleeggezinnen, momenteel staan er ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen werd er nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roept Pleegzorg West-Vlaanderen de steun van de Vlaamse gemeente- en stadsbesturen in met als gezamenlijk doel: Pleegzorg West-Vlaanderen lokaal meer bekend te maken en Vlaamse gezinnen warm maken voor pleegzorg.

Ook de gemeente Zedelgem wil dit maar al te graag helpen ondersteunen. Burgemeester Annick Vermeulen zegt: “In Zedelgem zijn er momenteel 16 pleeggezinnen die instaan voor de zorg van 19 pleegkinderen en 5 pleeggasten. Naast het organiseren van een aantal concrete acties voor de pleeggezinnen in Zedelgem, zet de gemeente ook de schouders onder het meehelpen bekend maken van Pleegzorg West-Vlaanderen.”

Om deze ondersteuning en samenwerking officieel te bezegelen overhandigde Pleegzorg West-Vlaanderen op maandag 15 november het officiële ‘Pleegzorglabel’ aan de gemeente Zedelgem, symbolisch in de jaarlijkse ‘Week van de Pleegzorg’!

Gemeente Zedelgem ontvangt officiële 'Pleegzorglabel' van Pleegzorg West-Vlaanderen

Vragen? Contacteer ons