Iemand kuist de oven af met een natte vot.

Gemeente Zedelgem draagt haar dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke hulp over aan Familiehulp

Na een ruime marktbevraging beslist de gemeente Zedelgem om haar dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke hulp over te dragen aan de thuiszorgorganisatie Familiehulp vzw.

Burgemeester Annick Vermeulen“We nemen deze beslissing omdat we er vertrouwen in hebben dat we onze dienstverlening huishoudelijke hulp kunnen overdragen aan een zeer competente en betrouwbare partner in de thuiszorg. Familiehulp voldoet in alle opzichten aan de talrijke kwaliteitseisen en criteria die we bij de overname voor ogen hebben. Zij neemt de ganse dienst over, inclusief personeel en gebruikers. Iedere gebruiker behoudt zijn vaste huishoudelijke hulp en dag, er worden geen dossierkosten bij de overname aangerekend, er is een fysiek contactpunt in de gemeente Zedelgem.”

Schepen Ellen Goes, bevoegd voor sociale zaken“Kwaliteit is de drijfveer van deze beslissing. Familiehulp heeft een grote affiniteit met kwetsbare inwoners zoals ouderen en kan hen dankzij hun schaalgrootte en breder aanbod aan dienstverlening en zorg beter omkaderen dan dat de gemeente Zedelgem dit kan doen. De Zedelgemse kwetsbare inwoners worden beter van deze bestuurlijke beslissing, dat was onze bedoeling. Onze huishoudelijke hulpen informeerden wij eerst over deze beslissing, het bestuur zal goed voor hen zorgen, een maximaal behoud van hun rechten en arbeidsvoorwaarden staat voorop.”

Dirk Van Laethem, operationeel directeur bij Familiehulp“De gemeente Zedelgem heeft de voorbije periode alles in het werk gesteld om de dienstencheque-werking van haar gemeente veilig te stellen. De inschatting was dat zowel de kwaliteit van dienstverlening als de jobzekerheid van haar werknemers het beste kon gegarandeerd worden door de ondersteuning van een sterke, betrouwbare partner zoals Familiehulp. We zijn blij dat Familiehulp zich door deze overname nog beter kan toeleggen op onze ‘core business’: volwaardige, kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden voor de mensen die dat nodig hebben.”

Familiehulp vzw is als thuiszorgorganisatie al jarenlang actief in gemeente Zedelgem. Samen met de gemeente Zedelgem en vzw Zorg en Welzijn Zedelgem staat Familiehulp mee garant voor een kwalitatief zorg- en ondersteuningsaanbod in de West-Vlaamse gemeente. 
Dirk Van Laethem“Het feit dat Familiehulp reeds actief is in Zedelgem zorgt ervoor dat deze overname een win-win-situatie is voor alle betrokken partijen. Zonder twijfel is het allerbelangrijkste element dat we stabiliteit garanderen voor de 213 klanten en voor de 18 huishoudhulpen: de dienstverlening naar de klanten blijft ongewijzigd en voor elk van de medewerkers wordt een continuïteit van tewerkstelling voorzien aan de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in PC 318.02.” 

De effectieve inkanteling van de dienstencheque-werking binnen Familiehulp is voorzien tegen 01/01/2023.