Een tachtig plusser houdt zijn telefoon vast en is klaar om te bellen.

Gemeente Zedelgem belt alle 80-plussers en brengt activiteiten pakketten aan huis in strijd tegen vereenzaming en isolement

13 mei 2020

De gemeente Zedelgem belt al haar 80-plussers op en brengt activiteiten pakketten aan huis om vereenzaming en isolement van hoogbejaarde dorpsgenoten tegen te gaan.

Nu de dienstencentra nog een hele tijd (minstens tot 7 juni) gesloten blijven en kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen vereenzamen of dreigen in een isolement te geraken, onderneemt Zedelgem verder extra sociale acties om het contact met, en de opvolging van kwetsbare bevolkingsgroepen te versterken.

Dienstencentra bellen 1.344 Zedelgemse 80-plussers op

Sinds 12 maart 2020 zijn alle dienstencentra gesloten uit voorzorg tegen de verspreiding van het coronavirus, zo werd beslist door de hogere overheid. De gemeente heeft van bij de aanvang van de crisis oog gehad voor de vele gebruikers van de reguliere werking van haar LDC’s (lokale dienstencentra). Zo werd de dienstverlening van de boodschappendienst en de Minder Mobielen Centrale (MMC) verder gezet en worden de gebruikers van warme maaltijden verder bediend dankzij de organisatie van afhaling en levering aan huis. 

Vanaf dag één van de sluiting houden de medewerkers nauw contact met de regelmatige gebruikers van de Zedelgemse dienstencentra. Ze doen dit telefonisch of tijdens gesprekken bij het afhalen en leveren van de maaltijden. “Mensen voelen zich vaak zeer eenzaam, hebben een heel beperkt netwerk en raken sociaal geïsoleerd. Ook slaat de verveling toe. Ze wonen vaak alleen, hebben de ganse dag niemand om mee te praten en zijn meestal digitaal minder sterk” zegt burgemeester Annick Vermeulen. “Vanuit de koepel van de dienstencentra wordt gevraagd om zoveel mogelijk in te zetten op activiteiten op afstand en het contact met de doelgroep zo sterk mogelijk te behouden” reageert schepen van sociale zaken Ellen Goes.

Tijdens de normale werking van de dienstencentra worden er huisbezoeken uitgevoerd bij de 80- en bij de 90-jarigen, maar momenteel kunnen deze huisbezoeken niet doorgaan. Om toch het nauwe contact met deze bewoners te behouden en hun noden te kennen starten de dienstencentra met de belactie Telefoonster 80-plussers Zedelgem

Er worden 1.344 personen van 80 jaar of ouder opgebeld door medewerkers van de dienstencentra. De doelgroep bestaat uit hoogbejaarde mensen die nog in hun thuisomgeving wonen. Tijdens deze telefoongesprekken is het de bedoeling om een korte, maar aangename babbel aan te bieden en vooral te horen hoe het met deze burgers gesteld is. Ook zullen de medewerkers praktische informatie geven over het aanbod van thuiszorg en andere mogelijke ondersteuning, en over het nieuwe aanbod van thuis activiteiten pakketten. Tijdens het gesprek wordt ook nagegaan of een vervolggesprek nodig is.

Activiteitenaanbod aan huis

De regelmatige bezoekers van de dienstencentra worden wekelijks gebeld. Tijdens het gesprek gaan de gemeentelijke medewerkers na of zij hun activiteiten in de dienstencentra missen (het kaarten met kennissen, aan de breitafel vertoeven in De Braambeier bv., het puzzelen in de cafetaria, hun zitturnen, …).  Om de dagelijkse routine wat te doorbreken en extra vrijetijdsbesteding aan te bieden, wordt een activiteitenaanbod aan huis ingezet.  Als de gemeente deze pakketten aan huis brengt, bevordert ze bovendien een minimum aan sociaal contact en kunnen medewerkers eventuele noden bij de bewoners detecteren. 

Het aanbod activiteiten aan huis bestaat uit 4 verschillende pakketten:

  • Ontspanning: een wekelijks pakket met o.a. kruiswoordraadsels, gedichten, puzzels, rebussen, mopjes, tekstjes om te lezen, …
  • Beweging: een wekelijks pakket met o.a. bewegingstips, laagdrempelige oefeningen voor in huis, kaart met de ‘trage wegen’ uit de deelgemeente, …
  • Creatief: een maandelijks pakket met o.a. breiwol, mandala's, haakset, haaknaalden, schilderen, kleuren, ...
  • Digitaal: dit pakket wordt maandelijks via email verspreid. De bedoeling is om websites en apps aan te reiken rond de thema’s ontspanning, creatief en beweging.

Tot slot laat de gemeente weten in deze ook samen te werken met de SAR (senioren adviesraad) en de Zedelgemse seniorenverenigingen, die gevraagd zijn om hun leden ook voor dit gemeentelijk activiteitenaanbod aan huis te motiveren.

Contact: Dienstencentrum De Braambeier 050 252 240