Gemeente stimuleert behoud sociaal weefsel tijdens corona: "verenigingen blijven steunen"

Ondersteuning van het sociaal weefsel, het verenigingsleven en de buurtcomités

Het gemeentebestuur van Zedelgem onderstreept het belang om het verenigingsleven, dat stilvalt door corona, te blijven steunen.  “Verenigingen vormen een belangrijke schakel in ons lokaal sociaal weefsel en vervullen een belangrijke functie in het gemeenschapsvormende aspect van het leven in onze dorpskernen. Vele inwoners zijn lid van een vereniging die ondersteund wordt door de gemeente. Verenigingen moeten door corona nagenoeg al hun activiteiten annuleren en verliezen hierdoor ook vele en soms hoogstnoodzakelijke inkomsten“ zegt Dirk Verhaeghe, schepen van sport, jeugd, cultuur en evenementen namens het college van burgemeester en schepenen.

Daarom steunt gemeente Zedelgem haar verenigingen ook extra tijdens deze corona crisis. De gemeente besliste in juni al over gerichte maatregelen vastgelegd in haar relanceplan “Samen vooruit na corona”, maar roept de burger ook op om zijn of haar vereniging te blijven steunen en “zijn of haar vereniging niet te verlaten” aldus schepen Dirk Verhaeghe.

Het relanceplan van de gemeente Zedelgem zet stevig in op maatregelen ter ondersteuning van het sociaal weefsel en het verenigingsleven:

●      een korting van 50% voor uitleenmateriaal en zalen-infrastructuur voor Zedelgemse  verenigingen voor alle activiteiten en evenementen in 2020 én 2021, goed voor ruim 200.000 euro relance voor het verenigingsleven;

●      de huidige werkingssubsidies voor verenigingen voor 2020 worden doorbetaald én dit jaar (2020) met 50% verhoogd, dit is een relance-injectie van 57.000 euro;

Volgende maatregelen ondersteunen de verenigingen ook van zodra de corona-maatregelen opnieuw toelaten om activiteiten te organiseren:

●      projectsubsidiëring specifiek aan organisaties van evenementen in de dorpskernen met als doelstelling om Zedelgem levendig te houden in tijden van corona, een relance-budget is voorzien van 17.500 euro;

●      de toelage voor buurtfeesten wordt verhoogd aan de hand van Zedelgemse cadeaubonnen: 125 euro toelage extra, onder de vorm van Zedelgemse cadeaubonnen ten voordele van de lokale handelaars;

●      organisatoren van activiteiten die gemeenschapsvormend en op het brede publiek gericht zijn, de sportkantines, het verenigingsleven en ook de scholen worden een vast pakket aan beschermingsmaatregelen aangeboden (mondmaskers, ontsmettingsgel, …) ter waarde van 30 euro per pakket;

●      ondersteuning van jeugdkampen voor uitgaven aan beschermingsmateriaal, voor een bedrag van 250 euro per jeugdkamp.

Het volledige relanceplan, dat ook inzet op andere speerpunten zoals kwetsbare inwoners, zorg en opvang, lokale economie en levenskwaliteit kan je volledig lezen op de gemeentelijke website.