Pictogrammen die op tafel liggen.

FOD Sociale Zekerheid: Zitdagen in Zedelgem vanaf 2024

19 december 2023

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt. Heb je hierover vragen voor de directie-generaal Personen met een Handicap? Vanaf 2024 kun je deze persoonlijk aan de maatschappelijk werkster van FOD Sociale Zaken stellen op één van de zitdagen in Zedelgem. 
 
Informatie over:
uitkeringen voor personen met een beperking; integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming
parkeerkaarten
> verminderingskaart voor het openbaar vervoer

Zitdagen in Zedelgem

De zitdag heeft plaats in het gemeentehuis - loket 15. Alle personen kunnen vrij komen zonder afspraak op de permanentie elke 2e dinsdag van de maand tussen 9u30 en 12u00. 

Contact? Veronique D’Hulster: veronique.Dhulster@minsoc.fed.be - 02 509 83 26