Buitenschoolse opvang Ferm Kinderopvang

Buitenschoolse opvang Stekelbees heeft een nieuwe naam en heet voortaan: buitenschoolse opvang Ferm Kinderopvang.  Ferm Kinderopvang richt zich als Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang tot alle kinderen van de basisschool. Ouders die een goede opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen terecht bij Ferm Kinderopvang Zedelgem op woensdagnamiddag, snipperdagen, korte en lange vakanties.

Ferm Kinderopvang is al meer dan 10 jaar actief op het vlak van buitenschoolse opvang en werkt momenteel in meer dan 130 locaties, verspreid over heel Vlaanderen. Het 'initiatief voor buitenschoolse opvang' (IBO) komt er na een principieel akkoord van Kind en Gezin. 

Het IBO staat open voor alle ouders die omwille van beroepsbezigheden, herscholing of familiale redenen opvang zoeken voor hun kinderen. Ferm Kinderopvang Zedelgem biedt kwaliteitsvolle opvang met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Het aantal plaatsen is beperkt, dus vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

Locaties Ferm Kinderopvang

 • BKO Loppem: Stationsstraat 16A, 8210 Loppem - 0471/53 54 99 (25 plaatsen)
 • BKO Zedelgem De Leeuw: Pastoor Staelensstraat 2, 8210 Zedelgem-De Leeuw - 0498/17 07 38 (26 plaatsen)
 • BKO Aartrijke: Aartrijksestraat 7, 8211 Aartrijke - 0498/17.07.41 (28 plaatsen)
 • BKO Veldegem: Muscarstraat 15, 8210 Veldegem - 0498/17 07 40 (28 plaatsen)
 • BKO Dorp: Groenestraat 27, 8210 Zedelgem-dorp – 0490/44 57 34 (28 plaatsen)

E-mailen kan naar bko.zedelgem@samenferm.be.

Alle locaties zijn tijdens kleine en grote vakanties doorlopend open van 7.00 u. tot 18.30 u. Schoolvrije dagen gaan door in de locatie die verbonden is aan de school. Uitzondering: als er verschillende scholen tegelijk gesloten zijn, dan gaat het gecentraliseerd door ofwel in onze locatie in Aartrijke ofwel in onze locatie in Zedelgem De Leeuw. (opgelet: minimum 5 kinderen moeten ingeschreven zijn!)

Tijdens vakanties worden de activiteiten binnen een leuk thema uitgewerkt per leeftijdsgroep (kleuters - lagere schoolkinderen). We voorzien in kleine vakanties zowel in de voormiddag als in de namiddag een activiteit. Tijdens de zomervakantie is er in de namiddag ruimte om aan de slag te gaan met de ideeën en inbreng van de kinderen zelf.

We spelen ook vaak buiten dus doe zeker goeie speelkledij en schoenen aan!

 

Inschrijven

Om gebruik te maken van de opvang is er een eenmalige volledige inschrijving vereist. Dit kan op de locatie tijdens de openingsuren of bij de verantwoordelijke in het secretariaat in dienstencentrum De Braambeier (1ste verdieping, groen lokaal), Loppemsestraat 14A, Zedelgem. Er zijn een aantal documenten nodig:

 • een overeenkomst met de ouders
 • een inlichtingenfiche per kind
 • toestemming beeldmateriaal

Deze formulieren kan je onderaan deze pagina downloaden, maar ze zijn ook ter plaatse beschikbaar. 

Er is ook de mogelijkheid om het sociaal tarief aan te vragen. Bezorg hiervoor je meest recente aanslagbiljet of enkele loonbrieven aan de verantwoordelijke.

Voor de woensdagnamiddag hoeft er niet op voorhand worden ingeschreven. De kinderen worden onder toezicht van de school  of Ferm kinderopvang naar de locatie gebracht.

Inschrijven voor vakantieperiodes en schoolvrije dagen gebeurt online. Na de eenmalige inschrijving ontvang je een klantnummer waarmee je een account aanmaakt om online te kunnen reserveren.

Hieronder vind je de startdata voor het online reserveren voor het schooljaar 2022-2023:

 • Herfstvakantie - reserveren vanaf maandag 3 oktober 2022 om 19u00
 • Kerstvakantie - reserveren vanaf maandag 28 november 2022 om 19u00
 • Krokusvakantie - reserveren vanaf maandag 23 januari 2023 om 19u00
 • Paasvakantie - reserveren vanaf maandag 6 maart 2023 om 19u00
 • Zomervakantie - reserveren vanaf maandag 22 mei 2023 om 19u00

Tijdstippen

Er is opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op volgende tijdstippen:

Loppem  
woensdag van 13.15  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Zedelgem - De Leeuw  
woensdag van 13.15  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00 tot 18.30 u.
Aartrijke  
woensdag van 14.00  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Veldegem  
woensdag van 12.30  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Zedelgem - Dorp  
woensdag van 13.00  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.

Prijzen

Ferm Kinderopvang hanteert de volgende ouderbijdragen, conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering. De ouderbijdragen voor de opvang in de Ferm Kinderopvang-locaties worden geïndexeerd.

Gewoon tarief

Schoolvrije en vakantiedagen    
1/3 dag (minder dan 3 uur) 4,86 euro
halve dag (3 uur of langer, minder dan 6 uur) 7,33 euro
hele dag (6 uur of langer) 14,62 euro
Woensdagnamiddag  
per begonnen half uur 1,08 euro
halve dag (3 uur of langer, minder dan 6 uur) 7,57 euro
hele dag (langer dan 6 uur)   15,11 euro

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op dezelfde dag naar de opvang komen, geldt vanaf het eerste kind:

 • 0,81 euro per begonnen half uur
 • 3,77 euro voor een derde dag
 • 5,68 euro voor een halve dag
 • 11,33 euro voor een hele dag

Sociaal tarief

Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke als je een jaarinkomen hebt tot 22,762,17 euro. De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet of recente loonbrieven opvragen. Het tarief wordt toegekend voor één jaar. Het sociaal tarief bedraagt:

 • 0,54 euro per begonnen half uur
 • 2,51 euro voor een derde dag
 • 3,79 euro voor een halve dag
 • 7,56 euro voor een hele dag

Administratiebijdrage

Ieder gezin betaald een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone en het verminderd tarief betalen, is dit 20,50 euro per schooljaar.

Gezinnen die recht hebben op sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10 euro per schooljaar. Dit rekenen we aan op de eerste factuur van het schooljaar.

Vragen? Contacteer ons