Exoten

De gemeenteraad ondertekende de ‘gedragscode invasieve planten’. Invasieve planten zijn woekerende, uitheemse plantensoorten die een bedreiging vormen voor het behoud van onze inheemse soorten en hun habitat.

Bepaalde exotische sierplanten kunnen invasief worden. Ze worden door de mens buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied ingevoerd, vestigen zich in natuurlijke milieus en breiden zich uit ten koste van de inheemse soorten. Eenmaal aangeplant in parken, tuinen of langs wegen, kunnen ze naar de vrije natuur ontsnappen. Om de risico’s die deze planten stellen te beperken, werd een gedragscode opgesteld samen met de professionele groensector.

Deze code pleit voor goede maatregelen om de introductie en verspreiding van invasieve planten in het landschap te beperken. Door toepassing van de richtlijnen, werken we samen aan het behoud van onze biodiversiteit.

Een gedragscode is een vrijwillig engagement, gebaseerd op sensibilisatie en verantwoordelijkheidsgevoel. De richtlijnen voor de gemeente hebben betrekking op:

  • Kennis van de lijst met invasieve planten
  • Informeren en sensibiliseren van inwoners
  • De aanplant van bepaalde invasieve soorten stoppen
  • Promotie van alternatieve of niet-invasieve soorten
  • Deelname aan een detectiesysteem van nieuwe invasieve planten.

Bedrijven en diensten die daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid opnemen, herken je aan het logo van Alterias. Vraag er gerust naar bij jouw plantenkweker, tuincentrum, tuinaannemer, tuinarchitect, enz.  

Ook jij kan deelnemen! Preventie van invasieve planten begint in eigen tuin. Als tuinliefhebber kan je door het volgen van enkele eenvoudige richtlijnen heel wat bijdragen om de opmars van invasieve exoten te beperken:

  • Leer de invasieve tuin- en waterplanten kennen
  • Vermijd het gebruik van invasieve planten
  • Geef de voorkeur aan niet-invasieve alternatieven
  • Gooi nooit groenafval in de vrije natuur, waterlopen of braaklanden
  • Deel je kennis over invasieve planten met anderen