De European Disability Card.

European Disability Card (EDC)

5 februari 2021

Wat is de European Disability Card (EDC)?

Dit is een kaart die:

 • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert
 • een aantal voordelen in die domeinen biedt

Dit is een officiële kaart die uitgereikt wordt door de Belgische instellingen bevoegd voor personen met een handicap. Deze kaart is gratis voor de personen met een handicap.

Met de European Disability Card (EDC) kan je bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om je bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). 

Neem contact op met de organisator van de plaats die je bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet.

 

Hoe kan je de kaart aanvragen?

 • Als je erkend bent door het VAPH, kan je de kaart aanvragen bij het VAPH. 
  Je kan deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be((opent in nieuw venster)). In je persoonlijk dossier ga je naar de tab 'EDC' waarna je op de tekst 'vraag een nieuwe kaart aan' klikt. De kaart wordt dan aangemaakt en met de post naar je persoonlijk adres verstuurd.
   
 • Als je erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kan je de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap.
   
 • Als je  hierbij hulp nodig hebt, kan je een afspraak maken in het loket sociale dienst. 

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

 

Voordelen

Volgende voordelen worden aangeboden vanuit de verschillende gemeentelijke diensten in  Zedelgem. We kiezen er voor om ons niet enkel te beperken tot de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. 

 • gratis toegang voor 1 begeleider bij een activiteit van cultuur, sport, jeugd en dienstencentra
 • voorbehouden plaatsen voor rolstoelgebruikers bij cultuur, sport, jeugd en dienstencentra  
 • korting bij betalende activiteiten in de bib 
 • jaarabonnement in het zwembad aan verminderd tarief 
 • gereserveerd zwemuur in het zwembad voor personen met een ( vermoeden  van een ) beperking 
 • gebruik aanpaste douches in het dienstencentrum 
 • aangepast activiteitenaanbod in de dienstencentra 
 • verhuur fietsen, elektrische fietsen, elektrische bakfiets, bolderkarren in de dienstencentra 
 • boodschappendienst 
 • Minder Mobielen Centrale ( cfr reglement Taxistop ) 
 • ophaaldienst bij deelname aan een activiteit in het dienstencentrum 
 • aangepaste wagen voor rolstoel bij ophaaldienst en MMC 
 • boeken en tijdschriften aangepast aan specifieke behoeften (bijvoorbeeld in brailleschrift, eenvoudige taal, grote letters, … )
 • aangepaste openbare toiletten 
 • dienstverlening aan huis door dienst bevolking 
 • 3 rollen gratis huisvuilzaken voor stomapatiënten, personen met incontinentie of thuisdialyse ( gestaafd door medisch attest ) 
 • onderhoud van het gras van het aangrenzend openbaar domein door de groendienst              ( gestaafd door een medisch attest ) 
 • toegang tot containerpark door een derde, mits tonen identiteitskaart van de zorgbehoevende en een attest of de EDC kaart.

 

European Disability Card (EDC)