Eigen activiteiten, evenementen, zaal- en materiaalverhuur van de gemeente Zedelgem opgeschort t.e.m. 3 mei 2020

In de strijd tegen het coronavirus had de gemeente Zedelgem eerder alle eigen activiteiten, evenementen, verhuur van gemeentelijke zalen en materialen opgeschort t.e.m. 19 april 2020. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze periode nu verlengd t.e.m. 3 mei 2020. Concreet betekent dit dat de sluiting van gemeentelijke locaties vrije tijd zoals het zwembad, de bib, jeugd- en sportzalen, alle buitensportterreinen en gemeentelijke zalen die kunnen gehuurd worden, gesloten blijven. Ook gemeentelijk uitleenmateriaal kan niet gehuurd worden t.e.m. 3/05/2020.

Zedelgem benadrukt dat geen enkel buitenspeelterrein (in De Groene Meersen, op woonwijken, …) van de gemeente toegankelijk is.

De huidige maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad gelden voorlopig tot en met 5 april, het is nog onzeker of deze maatregelen verlengd zullen worden. Er komen bij de gemeente dan ook heel wat vragen rond activiteiten die ingepland staan na 5 april. De gemeente Zedelgem heeft dus beslist om al wat verder te gaan uit voorzorgsmaatregel, maar ook omdat de technische/praktische voorbereidingen niet kunnen verlopen zoals anders. Voorbeelden van activiteiten in dit verband zijn: de buitenspeeldag op 22/04, speelpleinwerking (SPW/SWAP), de sporthappening op 1/05, alle sport- en zwemlessen,…

Ook verenigingen kunnen t.e.m. 3/05/2020 niets organiseren of laten doorgaan in gemeentelijke zalen, lokale dienstencentra of op gemeentelijke (sport-, jeugd-) terreinen.

Geen annuleringskosten
Andere initiatieven die in Zedelgem plaatsvinden, los van de gemeentelijke zalen & terreinen, zijn niet verplicht deze aanpak te volgen. De nationale richtlijnen van de regering (Nationale Veiligheidsraad) spreken op vandaag enkel van een verbod tot en met 5 april. De gemeente Zedelgem zal voor wie toch beslist om zijn activiteit n.a.v. de corona-crisis ook na 5 april te annuleren, geen annuleringskosten aanrekenen: als vereniging, organisator/huurder moet je hier zelf niets in ondernemen of doen, de gemeentelijke diensten annuleren alle reservaties en brengen de huurder hiervan op de hoogte. 

Contact
Voor vragen kan elke burger terecht op het telefoonnummer 050 288 330 of mailen naar info@zedelgem.be . Meer informatie over de corona-maatregelen is ook te vinden op www.zedelgem.be/corona