Educatieve erfgoedwerking

Ontdek met jouw klas het erfgoed in de buurt

Historische gebouwen, monumenten, straatnamen, recepten, gebruiksvoorwerpen, tradities, verhalen,... erfgoed vind je overal. Ook in de schoolbuurt. Gemeente Zedelgem wil scholen stimuleren en ondersteunen om samen met de leerlingen het lokale erfgoed te ontdekken, en dit op maat van jouw school of klas. 

De gemeente gaat samen met de leerkrachten,  leerlingen en externe erfgoedpartners  aan de slag om zo’n erfgoedproject op poten te zetten. Dit kan vanalles zijn: een route, een spel, een activiteitenweek, een expo...

Praktijkvoorbeeld uit de Sint-Maartensschool in Loppem

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2022 met als motto ‘Erfgoeddag maakt school’ werkte de gemeente Zedelgem samen met de Sint-Maartensschool in Loppem en Openluchtmuseum Bokrijk een eerste proeftraject uit. 

Ze vertrokken daarvoor van de geschiedenis van ‘het Postje van Loppem’, dat in 1964 werd geschonken aan Bokrijk en in 2021 werd gerestaureerd. Hoe zag het dagelijkse leven er in Loppem uit in de 18e en 19e eeuw? En welk erfgoed is er wel nog in Loppem aanwezig én willen de leerlingen bewaren voor de toekomst? 

Na een kick-off workshop georganiseerd door Openluchtmuseum Bokrijk en het Gemeentearchief van Zedelgem, werden de 34 leerlingen van het vijfde leerjaar via heel wat activiteiten ondergedompeld in een echt ‘erfgoedbad’. 

Zo maakten ze bijvoorbeeld -onder begeleiding van professionele restauratoren- wrijfprenten van de graf- en gedenktekens rond de kerk van Loppem om de teksten en decoraties vast te leggen. De Heemkundige Kring Pastoor Ronse nam hen mee op sleeptouw door de gemeente voor een erfgoedwandeling en ook het Kasteel van Loppem ontving de leerlingen met open armen voor een erfgoedspel. Als hoogtepunt van het project gingen de leerlingen op stap naar het ‘Postje van Loppem’ in Bokrijk, waar ze zelf verschillende oude bouwtechnieken, zoals lemen en vitsen, uitprobeerden. 

Op het einde van het traject dachten de leerlingen na over wat zij nu eigenlijk belangrijk vinden om te bewaren voor volgende generaties. Dit resulteerde in een erfgoedplan dat de leerlingen plechtig overhandigden aan de burgemeester. Het plan wordt bewaard in het Gemeentearchief van Zedelgem en is ook digitaal raadpleegbaar

Foto: de leerlingen maakten onder andere wrijfprenten van de graftekens rond de kerk (© Sint-Maartensschool)

Foto: Het postje van Loppem in Bokrijk (© Openluchtmuseum Bokrijk) 

Gemeentelijke ondersteuning

Als Zedelgemse school sta je zelf in voor de praktische uitwerking van je erfgoedproject. De dienst erfgoed en archief kan volgende ondersteuning en begeleiding voorzien:

  •  Een startoverleg met de betrokken leerkrachten om doelstellingen af te bakenen, ideeën af te toetsen en partners te zoeken. Een ‘erfgoedworkshop’: indien gewenst, kan de dienst, als kick-off van het project, een workshop voorzien waarin de leerlingen op een speelse en laagdrempelige manier kennismaken met het thema erfgoed. Dit kan zowel ter plaatse in de school als in het Gemeentearchief (Engelstraat 7, 8211 Aartrijke). 
  • Inhoudelijke ondersteuning: de dienst ondersteunt om de nodige informatie  over het door de school gekozen erfgoed/project uit de Zedelgemse archieven en collecties ter beschikking te stellen. 

Aan de slag!

Zin gekregen om aan de slag te gaan met het erfgoed in de schoolbuurt? Neem contact op met de dienst erfgoed en archief via archief@zedelgem.be of 050 81 44 14.

Vragen? Contacteer ons