Digitaal loket

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Op de website van het omgevingsloket staan verschillende instructiefilmpjes die je kan raadplegen voor het aanvragen van uw vergunning.

Meer info vind je op: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/documentatie