De Sneeuwfoon

Sneeuw ruimen en voor ijsvrije voetpaden zorgen, is voor alle inwoners een wettelijke verplichting. Het politiereglement verplicht bewoners om bij ijzel, sneeuw of vorst het trottoir van hun woning te ruimen en op die manier de veiligheid te waarborgen.

Maar voor sommige alleenstaanden, ouderen of personen met een beperking is dit niet eenvoudig. Op plaatsen waar mensen geen beroep kunnen doen op de bereidwilligheid van buren of kennissen, worden de voetpaden vaak niet sneeuwvrij gemaakt, waardoor het risico op vallen groter wordt. Om deze mensen niet in de kou te laten staan, richtte het OCMW samen met Sesam vzw de ‘Sneeuwfoon’ op. Deze dienst biedt hulp om de toegang van aan de voordeur tot aan de openbare weg of het gedeelte van de stoep dat grenst aan de woning sneeuw- en ijsvrij te maken.

Alle inwoners van Zedelgem die ouder zijn dan 70 jaar of recht hebben op een sociaal tarief kunnen elke werkdag telefonisch contact opnemen met Sesam vzw om hun aanvraag in te dienen.

Je betaalt 4 EUR per uur. Het strooizout wordt ter beschikking gesteld door de gemeente.

Contact: Sesam vzw
0490 56 42 60 - info@sesamvzw.be