De Lijn biedt gratis probeerabonnement voor de maand september voor jongeren die naar het eerste jaar secundair gaan

Jongeren die in september de overstap maken naar het eerste jaar van het secundair onderwijs kunnen genieten van een gratis abonnement voor de maand september van vervoersmaatschappij De Lijn.

Een probeerabonnement aanvragen is eenvoudig

Ook in Zedelgem ontvangen ouders met kinderen geboren in 2008 een brief met informatie over hoe dit gratis probeerabonnement aan te vragen. Als ze zich voor 18 augustus met het rijksregisternummer van hun kind registreren op probeeractie.delijn.be/, ontvangen ze het probeerabonnement in augustus per post.

Kinderen die niet geboren zijn in 2008, maar ook starten in het eerste secundair, kunnen een aanvraag doen via een ander aanvraagformulier. Dit formulier is eveneens terug te vinden op
delijn.be/. Deze doelgroep wordt niet rechtstreeks door De Lijn aangeschreven, vandaar dat de gemeente deze informatie ook communiceert.

Vragen?

Ouders kunnen terecht op probeeractie.delijn.be/ of het nummer 070 220 200 (0,30 euro/min) bellen.