De Katrol

De Katrol is een organisatie die studie- en opvoedingsondersteuning aan huis biedt voor kleuters en kinderen. Een student van de hogeschool of universiteit ondersteunt hierbij  een gezin gedurende minimum 16 bezoeken van telkens 1 uur. Dit gebeuren wordt ondersteund door een ankerfiguur (maatschappelijk werker sociale dienst).

Doelgroep 
De focus ligt op kwetsbare, kansarme  gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar. Alle kinderen van het gezin worden echter betrokken.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan vragen/problemen die de ouders hebben als tewerkstelling, zoeken naar een geschikte woonst, opvoeding enz. Deze zaken kunnen door de student teruggekoppeld worden aan de ankerfiguur.

Meer informatie vind je op de website van De Katrol
Wens je een gezin aan te melden bij Katrol? Vul dit aanmeldingsformulier in.

De Katrol Zedelgem 
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem.

Ankerfiguur
An Mandelville: 050 25 05 67 - 0492 15 16 55 - an.mandeville@zedelgem.be

Gezin aanmelden bij Katrol

Vragen? Contacteer ons