Het logo van het Klaverveld in Zedelgem.

COVID-19 besmettingen in woonzorgcentrum Klaverveld

31 oktober 2021

Woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem wordt voor het eerst geconfronteerd met een zware uitbraak van het COVID-19–virus.  Tot net voor de 4e golf bleef het aantal besmettingen beperkt en zonder grote gevolgen.   Op 20 oktober werden al enkele besmettingen gedetecteerd, deze bleven initieel beperkt tot één leefgroep.   Bij de start van het allerheiligenweekend detecteerden medewerkers symptomen bij bewoners uit verschillende leefgroepen, die effectief leidden tot een positief testresultaat.

In totaal testten 28 bewoners en 7 medewerkers positief, gespreid over 4 van de 5 leefgroepen.   Bewoners op zwaar getroffen leefgroepen verblijven in kamerisolatie om verdere onderlinge verspreiding te voorkomen.   Hoog–risico–contacten worden met verhoogde waakzaamheid opgevolgd.

Tijdelijke bezoekstop

De directie en de medewerkers van het woonzorgcentrum zijn bezorgd om de toestand van de bewoners en hun families.    “We zien dat bewoners ernstige symptomen kunnen ontwikkelen, ondanks de derde prik”, zegt Kurt Ryheul, directeur van het woonzorgcentrum Klaverveld. “We willen nu onze bewoners maximaal beschermen tegen verdere verspreiding.  Daarom grijpen we terug naar de maatregelen die werkten tijdens de eerste golven van deze pandemie, waarin we gespaard bleven van grote uitbraken.   Medewerkers dragen al enige tijd terug FFP2–maskers, en nu is ook het face–shield terug bovengehaald voor contacten met bewoners.   We willen elke kans op besmetting tot een minimum beperken, en daarbij speelt een beperking van de sociale contacten ook een cruciale rol.”

In overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de coördinerend raadgevend arts en de burgemeester werd beslist om tot en met 14 november een bezoekstop in te voeren.  “We zien de cijfers in onze gemeente en in de provincie terug de verkeerde kant uitgaan”, vult burgemeester Annick Vermeulen aan.  “We moeten actie ondernemen om deze kwetsbare mensen te beschermen.   Alle genomen maatregelen werden besproken met het Agentschap Zorg en Gezondheid, om deze situatie zo snel mogelijk te bedwingen is een tijdelijke bezoekstop aangewezen. Dit is geen leuke maatregel, om deze uitbraak aan te pakken is het wel een belangrijke. Ik leef mee met de bewoners, hun families, maar ook met alle medewerkers die terug het beste van zichzelf geven in deze moeilijke omstandigheden.”

Contact

Alle bewoners worden verder met zorg en warmte omringd, voor een aantal onder hen moet dit geïsoleerd op kamer gebeuren. “We leven mee met de bewoners en hun families die plots geconfronteerd worden met het positieve testresultaat”, zegt Kurt Ryheul.  “We begrijpen dat een bezoekstop voor heel wat families hard aankomt tijdens het Allerheiligenweekend, we kijken allemaal samen uit naar het einde van deze covid–ellende.”

Het woonzorgcentrum zet terug diverse kanalen in om met de naaste families van de bewoners te communiceren. De families kunnen ook te allen tijde zelf contact opnemen met de leefgroep van de bewoner.

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw is een publiek private samenwerking met als partners gemeente en OCMW Zedelgem, Familiehulp vzw en woonzorggroep GVO vzw.

____________________________________________________

Meer info?

  • Woonzorgcentrum Klaverveld – Kurt Ryheul – Algemeen directeur – 0490 57 90 34 – kurt.ryheul@zwz.be
  • Gemeente Zedelgem – burgemeester Annick Vermeulen – 050/25 01 35