COVID-19 besmettingen in woonzorgcentrum Klaverveld

Woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem wordt voor het eerst geconfronteerd met COVID-19. Eén van de bewoners met lichte COVID-symptomen werd op 13 april in eerste instantie negatief getest. Omwille van aanhoudende symptomen werd de betrokkene later gehospitaliseerd, waar een nieuwe test tot een positief resultaat leidde.

Ten gevolge van dit resultaat werd onmiddellijk beslist om alle bewoners van de betrokken leefgroep te testen, en dit ondanks het feit dat noch bewoners, noch medewerkers symptomen van het COVID-19-virus vertonen. Deze testen werden uitgevoerd op maandag 20 april in de namiddag. Uit deze testresultaten blijkt dat 8 van de 30 bewoners positief testen op COVID-19.

Sinds de bekendmaking van deze resultaten werd het outbreak-plan, dat grondig voorbereid was en klaarlag, geactiveerd. Alle bewoners van de betrokken leefgroep verblijven intussen op de kamer. Daarnaast wordt een gespecialiseerd COVID-team ingezet en worden de nodige voorbereidingen getroffen om bijkomende testen af te nemen.

Testen, testen, testen

De directie en de medewerkers van het woonzorgcentrum zijn erg verrast door de testresultaten van de bewoners. Buiten één persoon met lichte symptomen leken alle andere bewoners immers in een goede gezondheid te verkeren. Dat uit een groep van 30 bewoners zonder symptomen er toch 8 positief blijken te zijn, bevestigt vooral dat extra testen én regelmatig opnieuw testen noodzakelijk is zowel bij bewoners als bij medewerkers.

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd woonzorgcentrum Klaverveld opgenomen in de volgende testfase. Dit betekent concreet dat alle 129 medewerkers volgende week getest worden. Daarnaast worden de nodige stappen gezet om ook de resterende 115 bewoners zo snel mogelijk te testen.  

Burgemeester Annick Vermeulen onderstreept het belang van testen.  “We weten wie ziek is, maar we weten niet wie besmet is.  Dat is lastig voor de bewoners en hun familie, alsook voor de medewerkers.   Iedereen testen kan veel onzekerheid wegnemen. Door de besmettingen in kaart te brengen kunnen we de juiste beslissingen nemen.”  De burgemeester uit ook haar waardering en bezorgdheid.  “We hebben alle vertrouwen in de directie en de medewerkers die onze bewoners en hun familie met alle nodige zorgen omringen, en we zijn hen hier zeer dankbaar voor.  De meest kwetsbare inwoners van onze gemeente verdienen alle aandacht.”

Regelmatig contact

Alle bewoners worden verder met de juiste zorg en warmte omringd, voor een aantal onder hen moet dit geïsoleerd op kamer gebeuren. “We leven mee met de bewoners en hun families die plots geconfronteerd worden met het positieve testresultaat”, zegt Kurt Ryheul, directeur van het woonzorgcentrum Klaverveld. “Deze bewoners worden met verhoogde waakzaamheid opgevolgd, maar verkeren allemaal in goede conditie waardoor we contact met de familie, via videogesprekken op tablet of computer, blijven stimuleren.”

Het woonzorgcentrum zet diverse kanalen in om met de naaste families van de bewoners te communiceren. De families kunnen ook te allen tijde zelf contact opnemen met de leefgroep van de bewoner.

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw is een publiek private samenwerking met als partners gemeente en OCMW Zedelgem, Familiehulp vzw en woonzorggroep GVO vzw.

____________________________________________________

Meer info?

  • Woonzorgcentrum Klaverveld – Kurt Ryheul – Algemeen directeur – 0490 57 90 34 – kurt.ryheul@zwz.be
  • Gemeente Zedelgem – burgemeester Annick Vermeulen – 050/25 01 35