Corona update gemeente Zedelgem 9 oktober 2020

Stijgende corona-besmettingen in Zedelgem: gemeente grijpt gericht in

De corona-cijfers (besmettingen) in onze gemeente Zedelgem zitten in stijgende lijn en stijgen snel. Gemeente Zedelgem bevindt zich in alarmfase 3 (rood ingekleurd op de kaart van West-Vlaanderen). De veiligheidscel van de gemeente kwam bijeen en grijpt onmiddellijk in. De besmettingen zijn o.a. geconcentreerd in sport middens, vandaar dat de gemeente haar maatregelen in deze fase ook toespitst op sportinfrastructuur en het naleven van de horecaregels in de sportkantines.

Burgemeester Annick Vermeulen:  “We moeten nu ingrijpen om het tij te keren en verdere besmettingen te voorkomen. Daarom zullen we de verstrengde corona-maatregelen zoals opgelegd door de hogere overheden en die vanaf vandaag, vrijdag 9 oktober,  van toepassing zijn streng opvolgen en handhaven. De politie zal hierop controleren. Overtredingen zullen niet worden geduld, maar onmiddellijk worden beboet. Bij overtredingen op de horecaregels kunnen zaakvoerders van cafés en restaurants boetes oplopen van 750 euro en particulieren boetes van 250 euro. Dit is ook op uitdrukkelijke vraag van de gouverneur van West-Vlaanderen.”

Maatregelen gericht op sportinfrastructuur

Het college van burgemeester en schepenen besliste ook over een aantal specifieke maatregelen m.b.t. sportclubs, het gebruik van de sportinfrastructuur en de -kantines:

Douches en kleedkamers sluiten met onmiddellijke ingang t.e.m. 1 november
Omdat de besmettingen zich in eerste instantie situeren in welbepaalde clusters zoals de sportclubs, grijpt de gemeente in door:

  • een verbod op het gebruik van douches en kleedkamers in alle sportinfrastructuur
  • de verplichting voor sporters en leden van sportclubs om toe te komen in sportkledij en de sportinfrastructuur ook terug te verlaten in sportkledij
  • voor te stellen om COVID-coaches als aanspreekpunt aan te stellen binnen elke sportclub: deze coaches zijn in nauw contact met de gemeente en moeten er samen met de gemeente op toezien dat deze afspraken nauwgezet nageleefd worden en alle neuzen in dezelfde richting staan
  • in de sportkantines de horeca-regel van 4 strikt toe te passen en te handhaven: je zit met 4 aan een tafel zowel binnen als buiten, wie rondloopt moet een mondmasker dragen en sluiting om 23 u. net als bij de cafés.

Voorst moeten vanzelfsprekend de geldende protocollen worden nageleefd en toegepast.

Burgemeester Annick Vermeulen : “Sporten blijft gezond! maar we moeten er nu alles aan doen om verdere besmettingen te verspreiden want het is niet zozeer tijdens het sporten zelf dat er zich problemen voordoen, maar eerder voordien en nadien bij lossere sociale contacten in de kleedkamers, douches, nadien vertoeven samen in de kantine. Hier kunnen we samen iets aan doen door strikt de regels na te leven. Alvast een oprecht woord van dank voor jullie medewerking. Op deze manier zorgen we niet alleen voor onszelf maar ook voor elkaar, en krijgen we corona klein!”

Algemene verplichting tot bijhebben van mondmasker

We benadrukken ook nogmaals de volgende maatregel uit het politiebesluit van de provincie West-Vlaanderen rond de mondmaskerplicht: iedereen boven de 12 jaar moet steeds een mondmasker bij hebben! 

Hou hier dus rekening mee, ook wanneer je bv. met je hond gaat wandelen en helemaal niet van plan bent ergens binnen te gaan, toch ben je verplicht een mondmasker bij je te dragen! De politie zal hier op controleren.

Alle verdere info en richtlijnen rond de mondmaskerplicht vind je hier.