Een vrouw steekt haar arm in de lucht en draagt een mondmasker.

Burgemeesters Beernem, Oostkamp en Zedelgem trekken de richtlijnen voor corona in de horeca door naar evenementen op hun grondgebied

24 juli 2020

Beernem, Oostkamp en Zedelgem trekken de richtlijnen voor corona in de horeca door naar evenementen op hun grondgebied: dragen van een mondmasker en registratieplicht. Daarnaast mogen er maximum 200 mensen deelnemen aan een evenement op één locatie.

In navolging van de verstrenging beslist door de Nationale Veiligheidsraad op 23 juli met betrekking tot het dragen van een mondmasker en registratieplicht beslisten de burgemeesters van Beernem, Oostkamp en Zedelgem, gemeenten die behoren tot dezelfde politiezone Het Houtsche, om deze richtlijnen door te trekken naar evenementen op hun grondgebied en uniform te werk te gaan.

Voor evenementen en activiteiten geldt voortaan een maximum aanwezigheid van 200 mensen op eenzelfde locatie. 

Daarnaast is het verplicht om: 

  • je steeds te registreren bij de organisatoren bij je start van deelname aan de activiteit of het evenement;
     
  • op evenementen en activiteiten steeds een mondmasker te dragen als je staat, rondloopt of als je je van de een naar de andere plek begeeft (bv. bij het naar binnen of naar buiten gaan, bij een bezoek aan het toilet, …).
          

De burgemeesters van de betrokken gemeenten danken alle burgers voor een vlotte medewerking in de strijd tegen het coronavirus.