Bunkers

Verspreid over de gemeenten vind je meerdere bunkers terug. De bunkers Pionierspark en Munitiedepot werden echter recent beschermd als onroerend erfgoed.

In een akker nabij de Zeedijkweg in Loppem liggen er twee bunkers uit de Eerste Wereldoorlog: de bunker ‘Pionierpark’ en de bunker ‘Munitiedepot’. Beide bunkers zijn sinds september 2017 beschermd als onroerend erfgoed.

Een pionierpark was een depot van de Duitse genietroepen (Pioniere) waar grondstoffen en materialen werden opgeslagen ten behoeve van het front en de stellingenbouw. Vanuit deze genieparken werden de materialen en grondstoffen stapsgewijs verdeeld naar het front.

Een munitiedepot vormt een specifieke vorm van een geniepark en werd heel vaak bij een Pionierpark ingericht. Beide bunkers dienden wellicht als schuilplaats voor de manschappen die er werkzaam waren.

Het Pionierpark werd ingericht aan de oostzijde van de Zeedijkweg, tussen de Kerkebeek en de spoorweg. Ten westen van de Zeedijkweg kwam er een munitiedepot. De hele site besloeg tientallen hectaren. De aanleg dateert vermoedelijk van 1915, maar ook tussen juni 1917 en februari 1918 werden nog grote werken uitgevoerd aan de spoorverbindingen. Beide parken waren immers via het spoor verbonden met de lijn Brugge Torhout in zuidelijke richting en met de tramlijn Oostkamp Zedelgem in noordelijke richting.

De constructie van de bunker ‘Pionierpark’ is halfrond, in gegoten beton en heeft aan de buitenzijde het uitzicht van een stapel boomstammen, om zo de bunker te camoufleren. De tweede, kleinere bunker bevindt zich aan de overzijde van de Zeedijkweg, vlakbij de spoorweg, en moet dus bij het munitiedepot hebben behoord. Hij staat verscholen in het struikgewas.

De bunkers zijn niet toegankelijk.

Vragen? Contacteer ons