Buitenschoolse Opvang & Activiteiten (BOA)

Sinds 1 januari 2021 is er het nieuwe decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten, gemakkelijkheidshalve afgekort tot BOA. BOA is er voor álle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar en hun gezinnen. Lokaal Bestuur Zedelgem streeft hierbij naar een mooie samenwerking tussen lokale spelers zoals Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Kinderopvang, Jeugd en Sport.

Pakketten met spel-, sport- en educatief materiaal

Een diverse en aantrekkelijke invulling bieden tijdens de dagelijkse opvanguren in de scholen staat voorop als doelstelling: de kinderen moeten vrij kunnen kiezen uit een creatieve, een eerder motorische, een sociale, een verstandelijke of een meer taalgerichte activiteit tijdens de naschoolse opvang.

Daarom dat bij de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 gemeente Zedelgem pakketten met spel-, sport- en educatief materiaal verdeeld heeft aan verschillende Zedelgemse scholen. Materiaal dat er bijdraagt tot een kwaliteitsvolle invulling van het voor- en naschools opvangaanbod in de verschillende lokale scholen. Dit materiaal reist rond tussen de verschillende scholen en het is VBS De Stapsteen die per 1 september de spits mocht afbijten met de ‘Hop Up en de Bib koffers’. In school Spes Nostra kregen ze het sportmateriaal ter beschikking. Na enkele weken reizen de materialen verder naar een andere Zedelgemse school.

Tijdens de vakantieperioden worden deze materialen gebruikt in de locaties buitenschoolse kinderopvang van Ferm, op de gemeentelijke speelpleinwerking en bij vzw Kaboem. We kochten hiervoor een gloednieuwe ‘Hop Up’ aan en stellen heel wat sportmaterialen ter beschikking. De Zedelgemse Bib maakte een fijne selectie uit hun aanbod van boeken en gezelschapsspellen.

Voor alle medewerkers die dagelijks instaan voor de kinderen in de naschoolse opvang werd een gerichte opleiding-infosessie op maat georganiseerd om er kwaliteitsvol op dit domein van de buitenschoolse kinderopvang activiteiten aan te bieden.

Meer info

Meer weten over het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)?

Neem een kijkje op www.opgroeien.be/boa