Bouw Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Maarten in Loppem schiet goed op: afwerking voorzien tegen eind zomer 2023

In september 2022 zijn op de site Sint-Maarten in Loppem de werken gestart voor het bouwen van een multifunctioneel centrum (MFC). Het is een project van gemeentebestuur Zedelgem i.s.m. verschillende partners en zal uitmonden in de realisatie van een multifunctioneel gebouw dat afgewerkt zal zijn op het einde van de zomer 2023.

Het te realiseren centrum heeft een oppervlakte van 2100m². Het paalt aan de huidige Sint-Maartensschool en omvat een sportzaal, bibliotheek, openbare computerruimte, klaslokalen en andere multifunctionele ruimtes. Deze ruimtes zullen gebruikt kunnen worden door verenigingen bijvoorbeeld en de gemeente zal er ook dienstverlening aanbieden.

De werken schieten goed en volgens plan op

Op  dinsdag 22/11/2022 verzamelden de partners van het project zich op de site om de “eerste steenlegging” van deze bouwwerken te officialiseren. Op de foto zie je vertegenwoordigers van het College van burgemeester en schepenen en Scholengroep ‘Karel de Goede vzw’ waartoe de Sint-Maartensschool behoort.

Vooruitgang van de werken kan op de gemeentelijke website gevolgd worden via de infopagina www.zedelgem.be/project-multifunctioneel-centrum-sint-maarten-loppem . Vragen over de werken en of hinder ter plaatse kunnen via mail bezorgd worden aan de aannemer op volgend mailadres: bib@ibens.be .