Beslissingen gemeentebestuur Zedelgem o.b.v. corona-maatregelen Vlaamse Regering m.i.v. woensdag 28 oktober middernacht

De Vlaamse Regering stelde op dinsdag 27 oktober een aantal verstrengde maatregelen voor die ingaan vanaf donderdag 29 oktober 2020 vanaf 00.00 uur (lees: woensdag 28/10 middernacht). Ze blijven van toepassing voor minstens drie weken en worden daarna opnieuw geëvalueerd. De verstrengde maatregelen die in gans Vlaanderen van toepassing zijn benadrukken voornamelijk de vraag van de Vlaamse Regering om fysieke contacten tussen mensen te beperken tot een absoluut minimum of m.a.w. zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten.

Wat betekenen de nieuwe verstrengde maatregelen algemeen in Vlaanderen en specifiek in de gemeente Zedelgem?

CULTUUR

Culturele centra en gemeenschapscentra moeten sluiten. Evenementen en socio-culturele activiteiten worden verboden. Voor de gemeente betekent dit dat ze haar evenementen, culturele voorstellingen en andere socio-culturele activiteiten (bv. activiteiten verenigingen, dienstencentra) annuleert en de zalenverhuur tijdelijk stop zet.

De bibliotheekwerking in de Groene Meersen en de deelgemeenten wijzigt niet. In de bibliotheek kunnen de geprogrammeerde activiteiten voor -12 jarigen blijven doorgaan, weliswaar zonder begeleiding van ouders of grootouders bijvoorbeeld en zonder catering.

De vaderlandslievende evenementen, herdenking van de wapenstilstand, die op 8 november in Aartrijke (een organisatie van NSB Aartrijke) en op 11 november in Zedelgem dorp (een organisatie van De Vaderlanderkes, “Zedelgem herdenkt”) worden georganiseerd, gaan door maar dan in open lucht en in zeer beperkte kring op uitnodiging en zonder publiek.

DIENSTVERLENING

De winkels sluiten niet. Het gemeentehuis blijft logischerwijze ook open. De administratieve en sociale dienstverlening van de gemeente gaat dus onverminderd door, ook in de dorpskernen blijft de dienstverlening van het loket burgerzaken en bibliotheek geopend.

ECONOMIE 

 • De wekelijkse lokale markten mogen blijven doorgaan.
 • Kerstmarkten, wintermarkten, rommelmarkten mogen NIET doorgaan.
 • In heel Vlaanderen moet wie kan maximaal telewerken.
 • Winkelen mag je maar met maximum 2 personen samen doen.
 • Op begrafenissen en huwelijken en op religieuze ceremonies mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn.
 • Controleurs van De Lijn (Vlaamse vervoermaatschappij) mogen gas boetes uitschrijven voor wie zich niet aan de opgelegde maatregelen houdt.

SPORT

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar legt de Vlaamse Regering geen beperkingen op, zo kunnen er verder binnen/indoor sportlessen voor deze doelgroep blijven doorgaan, zo ook in Zedelgem.
 • Voor al wie ouder dan 12 jaar is kan sporten alleen nog buiten/outdoor en maximaal met 4 personen.
 • Professionele sporten gaan door ZONDER toeschouwers/publiek.
 • ALLE ZWEMBADEN, fitnesscentra en bowlingcentra sluiten: het zwembad van de gemeente Zedelgem sluit tot nader order vanaf donderdag 29 oktober 2020.

   

ONDERWIJS

 • Voor het hoger onderwijs wordt er afstandsonderwijs georganiseerd met uitzondering voor de eerstejaarsstudenten.
 • De herfstvakantie 2020 loopt (zoals eerder beslist) tot en met woensdag 11 november.

ZORG

 • In alle woonzorgcentra wordt slechts 1 vast knuffelcontact toegelaten.
 • Daarbovenop wordt 1 extra contact per twee weken toegelaten.
 • Mantelzorgers kunnen in woonzorgcentra blijven slapen.

JEUGD
 

 • Speelpleinwerking en noodopvang kinderen tot 12 jaar: op locatie De Groene Meersen in Zedelgem wordt noodopvang voor kinderen georganiseerd op maandag 9 en dinsdag 10 november 2020. Deze opvang is gratis. Er is wel een belangrijke voorwaarde: ouders moeten een attest van hun werkgever kunnen voorleggen dat zij op deze dagen geen verlof kunnen nemen. 
 • De SWAP-werking, dit is de gemeentelijke tienerwerking voor jongeren ouder dan 12 jaar, wordt stopgezet.
 • JMA  (jeugd- en muzische ateliers): de lessen van het JMA blijven doorgaan, maar enkel digitaal en dit voor alle leerlingen (zowel  jonger als ouder dan 12 jaar)