Het lokaal bestuur samen met de buurtgemeenten voor samen een  beweegvriendelijke buurt.

Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem bouwen samen aan een beweegvriendelijke buurt

Samen bouwen aan buurten die mensen in beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk. Dat is wat Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem, de vier lokale besturen uit de Eerstelijnszone WE40, willen. En daarom doen ze mee aan de campagne ‘10.000 stappen: elke stap telt!’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en Logo Brugge-Oostende.

Stappensignalisaties in het straatbeeld
Er beweegt wat in de regio. Zag jij al de borden met stappensignalisaties in de gemeente? Van het gemeentehuis naar het station of van de sporthal naar de speelpleintjes. De vier lokale besturen willen hun inwoners aan het bewegen zetten door aan te tonen dat kleine afstanden tussen nuttige locaties in de buurt extra stappen kunnen opleveren. Te voet, maar ook per fiets. Met deze signalisaties in het straatbeeld hopen de gemeenten dat hun inwoners de auto wat meer aan de kant laten staan en de korte afstanden te voet doen.

“We willen bouwen aan een zorgzame buurt, waarin bewoners zorg voor elkaar dragen in de ruime zin van het woord. Waar levenskwaliteit en gezondheid centraal staan en waar mensen zich goed en geborgen voelen. Buurten die mensen in beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk. Want een buurt kan enkel zorgzaam zijn als ze ook beweegvriendelijk is.” zeggen de schepenen van Volksgezondheid van de vier lokale besturen. “En met voldoende beweging bereik je niet alleen een goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je hebt meer sociaal contact en je zorgt voor minder vervuiling en lawaai van auto’s.”

Campagne '10.000 stappen: elke stap telt!'
Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem zetten de komende vier jaar stap voor stap in op meer beweging in hun buurten. “Het is de bedoeling dat we inwoners duurzaam aanmoedigen om te bewegen, met extra aandacht voor minder actieve bevolkingsgroepen. We gaan participatief aan de slag met geëngageerde burgers, het verenigingsleven en betrokken professionals”, zegt intergemeentelijke preventiewerker Jana Syoen.

Meer info op www.10000stappen.be.