Corona virussen in het licht.

Basisschool De Fonkel vanaf 2 december voor 10 dagen toe uit voorzorg tegen verdere verspreiding COVID-19

1 december 2020

Basisschool De Fonkel wordt met ingang van 2 december preventief gesloten voor een periode van 10 dagen, dit gebeurt uit voorzorg tegen de verdere verspreiding van COVID-19 in de Aartrijkse school en ook om de verspreiding in de omgeving van de leerlingen en personeelsleden te vermijden. De school zal gesloten blijven t.e.m. 13 december. Dit is bij burgemeestersbesluit beslist na afloop van de veiligheidscel van de gemeente Zedelgem die bijeenkwam op dinsdagmiddag 1 december 2020.

Virus uit voorzorg nù afremmen

Sinds vorige donderdag 26 november zijn de leerlingen en leerkrachten van enkele klassen reeds in quarantaine geplaatst wegens verschillende besmettingen onder zowel leerlingen als personeel. Tijdens het overleg van de veiligheidscel waar artsen, het clb (centrum voor leerlingenbegeleiding), de schooldirectie, de dienst noodplanning, een vertegenwoordiger van de FOD-volksgezondheid, een arts van de Vlaamse dienst volksgezondheid en de burgemeester van de gemeente Zedelgem deel van uitmaken, werd de actuele situatie in school De Fonkel besproken en geëvalueerd.

Burgemeester Annick Vermeulen: “School De Fonkel heeft de situatie tot hiertoe voortreffelijk aangepakt en zeker gedaan wat ze moest doen om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, maar het virus is onvoorspelbaar en verspreidt zich snel. Helaas zijn nieuwe gevallen van besmettingen bij leerlingen en personeel vastgesteld en zijn er ook verschillende meldingen van leerlingen met symptomen. De veiligheidscel heeft alles goed besproken en overwogen en naar de adviezen van de artsen geluisterd. We moeten nù drastisch ingrijpen om de verdere verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen, niet alleen binnen de muren van de school maar ook naar de ruimere omgeving. Daarom is er beslist om de school te sluiten voor een periode van 10 dagen. Gezondheid primeert.”

Noodopvang en afstandsonderwijs

  • Alle kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar blijven verplicht thuis t.e.m. zondag 6 december.
  • Vanaf maandag 7 december wordt er enkel voor deze kinderen NOODOPVANG voorzien op school. Dit wordt gedragen door de leerkrachten en dienstpersoneel die negatief getest werden en niet meer ziek zijn.

Voorwaarden hierbij zijn:

  • De ouders werken in essentiële beroepen en kunnen een attest van de werkgever voorleggen. (attest mag doorgemaild worden of afgegeven worden op school)
  • De kinderen hebben geen symptomen.
  • De kinderen die positief getest hebben in de periode van de quarantaine, moeten minstens 7 dagen in isolatie geweest zijn na het positieve testresultaat en mogen pas naar de noodopvang als er 3 dagen geen koorts is en de klachten beter zijn.
  • Indien er binnen het gezin nieuwe quarantainemaatregelen van kracht zijn omwille een positief getest gezinslid, dan blijven deze kinderen ook terug verplicht thuis.

ALLE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL KRIJGEN AFSTANDSONDERWIJS. Hiervoor zal de klasleerkracht contact met de ouders en leerlingen opnemen. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar die in de noodopvang aanwezig zijn, zullen hun huistaken op school kunnen uitvoeren.

Testen sterk aanbevolen

De artsen die deel uitmaken van de veiligheidscel van gemeente Zedelgem, waaronder de clb-arts en de arbeidsgeneesheer van de school, bevelen het testen van leerlingen die in quarantaine zitten ten sterkste aan.  Vandaag en in de komende dagen wordt er verder getest. De artsen zijn duidelijk in hun advies en bevelen de testing op dag 7 van de quarantaine aan. Daarom zal het testen van leerlingen nu in nauwe samenwerking met het testcentrum van Brugge georganiseerd worden. Over de organisatie hiervan zal de school de ouders verder rechtstreeks informeren.

Moed houden, voorzorg nemen, het komt goed

“Het is zeker een spijtige zaak, maar als gemeente en school kunnen we in deze fase van de situatie niet aarzelen of risico’s nemen. Het is een moeilijke periode, ik besef dit ten volle en leef mee met iedereen. Hou moed, hou vol, volg alle regels en steun elkaar hierin. Het komt terug goed. ”  besluit de burgemeester.