Baggerwerken kasteelvijver 'Park van Loppem' gestart

In het park van het Kasteel van Loppem zijn de werken gestart voor het baggeren van de kasteelvijver. Daarom kunnen bezoekers aan het park er tijdelijk vrachtwagens of andere werktuigen aantreffen. De werken zullen ongeveer drie weken duren.

Deze baggerwerken gebeuren in opdracht van gemeente Zedelgem en worden gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Het Kasteel van Loppem en bijhorend park zijn beiden publiek toegankelijk. Het Kasteel van Loppem is een beschermd monument en het kasteeldomein is beschermd als cultuurhistorisch landschap. 

De kasteelvijver is sinds verschillende jaren aan het dichtslibben, het is nu tijd om over te gaan tot het uitbaggeren. Hierdoor wordt verder dichtslibben van de vijver tegengegaan en zal de kwaliteit van het vijverwater er aanzienlijk op verbeteren. Deze werken dragen zo ook bij aan het behoud van dit prachtige beschermd landschap in Zedelgem en aan het behoud van de natuurwaarde in het kasteelpark.

De totale kostprijs van de werken bedraagt €159.998,3 incl. 21% btw.

Meer info over het Kasteel van Loppem: