Asfalteringswerken

In de week van 11 oktober 2021 wordt gestart met asfalteringswerken in onze gemeente. De verschillende werken verspreid over het volledige grondgebied zullen bijna gelijktijdig uitgevoerd worden, waarbij de ploegen van de ene locatie naar de andere zullen doorgaan. Op 14 en 15 oktober wordt hierin de inkom van het dorp van Loppem aangepakt. Dit is voor het weekend afgewerkt met uitzondering van de wegmarkeringen.

De totale doorlooptijd van alle werken samen loopt op tot 3 weken. Begin november zijn de voorziene werken volgens de vooropgestelde planning afgewerkt.

Concreet gaat het over volgende straten:

  • Inkom dorp Loppem
  • Veldegemsestraat tussen Collevijnstraat en Ruddervoordestraat
  • Boterweg
  • Populierendreef
  • Faliestraat 
  • Spoorwegstraat (stuk langs sporen)

De straten liggen verspreid over het volledige grondgebied en de werken zouden geen hinder mogen geven. Eventuele signalisatie en plaatselijke omleidingen worden, na afstemming met de dienst openbare werken, uitgevoerd door de aannemer.