ARAV (andersvalidenraad)

De ARAV heeft als doel de collectieve belangen van alle andersvaliden uit de gemeente te behartigen. De adviesraad waakt er over dat de gemeente in haar beleidsopties en uitvoeringen rekening houdt met de beperkingen en mogelijkheden van andersvaliden, zodat zij zich optimaal kunnen integreren in het maatschappelijk leven.

Voorbeelden van acties waarrond ARAV wil werken, zijn:

 • toegankelijkheid: wegen, gebouwen, gemeentediensten, gemeenteraad, parken, bossen, natuurgebieden;
 • sport en cultuur: actieve en passieve deelname;
 • parkeerplaatsen: aanleg, controle op gebruik

De ARAV ondersteunt de dienst welzijn bij de organisatie van het jaarlijkse Schlagerfestival voor mensen met een beperking.  Bovendien wordt samengewerkt met de dienst welzijn en sport voor de jaarlijkse andersvaliedenwandeltocht.

Samenstelling

 • Voorzitter: Sofie Derynck
 • Verantwoordelijke schepen: Ellen Goes
 • Ondervoorzitter: Marnix Decloedt
 • Stemgerechtigde leden:
  • Ingrid Ballieu
  • Peter Decock
  • Marnix Decloedt
  • Michael Vanhulle
  • Marie-Madeleine Wintein
  • Elke Billiet
  • Annelies Crul
  • Sylvie Lambrechts
  • Michel Cant
  • Paul Huys
  • Peter Vermeulen
 • Waarnemende leden:
  • Anja Bardyn