Kindjes uit Afrika zitten op oude schoolbanken de les te volgen.

Aanvraag subsidies projecten in het Zuiden

20 november 2018

Elk jaar geeft het gemeentebestuur financiële ondersteuning aan enkele sociaal-economische projecten in het Zuiden die door Zedelgemse inwoners worden gedragen.

Om in aanmerking te komen voor zo'n projectsubsidie moet het project betrekking hebben op een land dat behoort tot de zogenaamde DAC-laden (Development Assistance Commitee). Dit zijn landen die door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) erkend worden als ontwikkelingslanden (www.oecd.org).

Er zijn twee soorten projecten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning:

  1. Zedelgemse projecten: opgestart en onderbouwd door Zedelgemnaars en verder begeleid en onder controle van (o.a.) Zedelgemnaars. Worden regelmatig door Zedelgemnaars bezocht.
  2. Bovenlokale projecten waaraan Zedelgemnaars zich hebben verbonden. Ze stellen zich blijvend ten dienste van het Vlaamse,Belgische of internationaal project en ondersteunen dit vanuit Zedelgem met actieve bijdrage en activiteiten; eventuele bezoeken zijn niet uitgesloten.

Het subsidieregelement en het aanvraagformulier vind je op deze pagina.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 augustus via mady.allaert@zedelgem.be of 050 288 604.

Aanvraag subsidies projecten in het Zuiden