Aangifte adreswijziging

Een aangifte van adreswijziging moet blijven gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe woning effectief betrokken werd of uiterlijk de dag voor het vertrek naar het buitenland bij verhuis naar een ander land. Na de woonstcontrole door de wijkinspecteur wordt de inschrijvingsdatum de datum waarop de aangifte van adreswijziging is gedaan.
Rijksregisternummer is het nummer links bovenaan op achterkant identiteitskaart.
Indien andere personen meeverhuizen naar dit adres: geef dan het aantal, de naam, het rijksregisternummer en de verwantschap op.
Indien geen eigen e-mailadres, vul je dat van een derde persoon in.
Invullen als het om een appartement gaat.
Indien er al andere personen op dit adres zijn ingeschreven geef dan het aantal, de naam, het rijksregisternummer en de verwantschap op.