Aangifte adreswijziging

Je doet een aangifte van adreswijziging binnen de 8 werkdagen nadat je effectief bent verhuisd (of bij verhuis naar het buitenland: uiterlijk de dag voor je vertrekt). Na de woonstcontrole door de wijkinspecteur wordt de inschrijvingsdatum de datum waarop de aangifte van adreswijziging is gedaan.
Rijksregisternummer is het nummer links bovenaan op achterkant identiteitskaart.
Indien andere personen meeverhuizen naar dit adres: geef dan het aantal, de naam, het rijksregisternummer en de verwantschap op.
Bij een verhuis van minderjarige kinderen waarbij slechts een van de ouders mee verhuist, kan je hier een stavingsdocument uploaden (wederzijds akkoord van de ouders, gerechtelijke beslissing, notariële akte ...).
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, gif, jpg, png, bmp, xls, xlsx.
Indien geen eigen e-mailadres, vul je dat van een derde persoon in.
Invullen als het om een appartement gaat.
Indien er al andere personen op dit adres zijn ingeschreven geef dan het aantal, de naam, het rijksregisternummer en de verwantschap op.
Voor een zorgwoning heb je een vergunning nodig.