Een bos dat mooie zonsinvallen krijgt omringd door bomen.

Aangepast veiligheidsbesluit rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden (d.d. 23/06/2021)

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich met verhoogd risico in de zomerperiode situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Deze kleurcode wordt per provincie bepaald en gepubliceerd door Natuur en Bos en kan onder andere via www.natuurenbos.be/ geraadpleegd worden. 

Je vindt het volledige veiligheidsbesluit als bijlage onderaan deze pagina terug. Dit besluit over de veiligheidsmaatregelen houdt ook in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en ter zake kunnen optreden.

Op datum van 23 juni 2021 werd dit besluit aangepast. De aanpassingen betreffen:

  • Bij code geel van het risico op brandgevaar kunnen kampvuren in het kader van kampen onder gecontroleerde omstandigheden worden toegestaan.
  • Bij code oranje of rood van het risico op brandgevaar blijft dit verboden.