Aangepast besluit van de gouverneur over seizoensarbeid

Op 25 augustus 2020 paste de gouverneur zijn besluit op de seizoensarbeid aan. Je vindt het aangepaste besluit in bijlage onderaan deze pagina.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • Registratie van temperatuurmeting kan wettelijk niet (is dus weg gelaten);
  • ‘Rode’ seizoensarbeiders dienen verplicht getest,’ oranje’ seizoensarbeiders: daar is testen aanbevolen (dit conform met wetgeving/MB covid-19);
  • In bubbels van 10 tewerkstellen maar ook huisvesten en transporteren;
  • Tot slot de verlenging van dit besluit tot eind oktober 2020.

Er wordt ook onderstreept dat artikel 2 bis van het MB van 22 augustus 2020 die aan de werkgevers die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige om een verplichte registratie te doen in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector.

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

·Identificatiegegevens;

·Verblijfplaats in België;

·Telefoonnummer;

·De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

De registratieplicht geldt niet voor:

·Grensarbeiders;

·Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Meer informatie mail naar fdoh.wvl@ibz.fgov.be