Dienstencentrum de Braambeier op een zonnige dag.

Aanbod één op één dienstverlening Zedelgemse dienstencentra

9 juni 2020

Het aanbod één op één dienstverlening van de Zedelgemse dienstencentra zorgt ervoor dat hulpbehoevende & zorgbehoevende dorpsgenoten, senioren en kwetsbare mensen verder geholpen en ondersteund worden.

Sinds 12 maart 2020 zijn de LDC’s (lokale dienstencentra) overal gesloten. Deze maatregel wordt in de strijd tegen corona tot nader order door de hogere overheid, het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangehouden. De dienstencentra zijn locaties waar voornamelijk 65 plussers en kwetsbare mensen met bvb. een chronische aandoening komen, een doelgroep die door de Nationale Veiligheidsraad aangeduid werd met hoog risico. Daarom dat het openstellen van de dienstencentra en hun werking zoals voor de lockdown dan ook langer op zich laat wachten dan andere versoepelingen of afbouwplannen in de exitstrategie. 

Maar onze dienstencentra zitten niet stil en bieden ondanks de aanhoudende sluiting een ruim aanbod aan één op één activiteiten en dienstverlening om hulpbehoevenden, zorgbehoevenden en senioren te steunen en te helpen. Dit gebeurt door steeds ter beschikking te zijn voor vragen en één op één dienstverlening na afspraak, en door zelf actief diensten te verlenen zoals het opbellen van 80 plussers en het huis aan huis aanbod van activiteiten pakketten om vereenzaming tegen te gaan en veilig sociaal contact te bevorderen.

Onthaal Dienstencentra steeds bereikbaar

Het onthaal van de dienstencentra is steeds telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16 u. Dit gebeurt door de fysieke aanwezigheid van een medewerker aan het onthaal in De Braambeier en het doorschakelen van de telefoons van Jonkhove (Aartrijke) en de Pasterelle (Loppem).

Zitdagen maatschappelijk werk op afspraak

Ter vervanging van de normale huisbezoeken bij alle 80 jarigen op grondgebied Zedelgem, worden zij allemaal telefonisch gecontacteerd. Deze gesprekken hebben als doel vereenzaming op te sporen en na te gaan of zij reeds genieten van alle premies en toelagen waar zij recht op hebben. Daarnaast wordt hen het activiteitenaanbod aan huis

vanuit de dienstencentra voorgesteld. Deze activiteiten pakketten creativiteit, ontspanning, beweging, digitaal, … kennen een groeiend succes en worden zeer enthousiast onthaald. 

Door het opnieuw van start gaan, op afspraak, van zitdagen van de maatschappelijk werker krijgen de senioren de kans om hun vragen rond premies en toelagen persoonlijk te stellen. De zitdagen worden georganiseerd met inachtname van strikte corona-voorzorgsmaatregelen. Elk contact gaat door na het maken van een afspraak in een lokaal in De Braambeier of in Jonkhove. Er wordt voldoende tussentijd ingepland om de één op één dienstverlening en de veiligheid uit voorzorg tegen corona te kunnen garanderen.

Wassalon

Het wassalon wordt vooral gebruikt door alleenstaande senioren die hun was zelf niet meer kunnen doen. Door de sluiting van de dienstencentra kon deze vorm van dienstverlening niet meer doorgaan en moesten de gebruikers op zoek naar een alternatief. Sommige senioren vonden een oplossing, maar er kwamen meer en meer vragen rond het gebruik van het wassalon door gebruikers zonder familie of sociaal netwerk.

De dienstverlening van het wassalon wordt georganiseerd mits opvolging van volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Het wassalon kan enkel aangevraagd worden via een telefonische afspraak. Spontaan de was binnenbrengen tijdens de openingsuren kan niet.
 • De zorgbehoevende steekt de was in een eerste plastieken zak en dit zonder het vuil linnen op te schudden én zonder de lucht uit de plastieken zak te duwen. Sluit vervolgens deze zak en stopt deze in een tweede zak.
 • De was wordt afgegeven en opgehaald aan de voordeur van De Braambeier op het afgesproken moment.
 • De was wordt behandeld volgens de regels van de woonzorgcentra.
 • De betaling gebeurt via factuur of met bancontact.
 • Aangezien deze werkwijze wat meer tijd in beslag neemt, wordt er duidelijk afgesproken met de zorgbehoevende wanneer de was terug kan opgehaald worden.

Fietsverhuur

De dienstencentra beschikken over 3 elektrische fietsen, 1 elektrische bakfiets en 2 stadsfietsen die kunnen gehuurd worden. Deze dienstverlening zit mee in het aanbod omdat heel wat inwoners willen bewegen, maar zelf niet beschikken over een elektrische fiets (een prijzige aankoop). 

Het huren van een aanbod elektrische fietsen wordt hier als oplossing geboden: 

 • Een fiets huren kan enkel op afspraak.
 • De fiets wordt opgehaald en teruggebracht in De Braambeier op het afgesproken moment. 
 • Voor en na ieder gebruik wordt de fiets ontsmet door medewerkers van de dienstencentra.
 • Betaling gebeurt via bancontact en uitzonderlijk via factuur.

Multidisciplinair overleg ter ondersteuning van zorgbehoevenden

Een multidisciplinair overleg wordt georganiseerd samen met alle zorgverstrekkers betrokken in de zorg van een zorgbehoevende om deze zo een optimale zorg aan te bieden en deze ook optimaal te organiseren. Meestal wordt zo’n overleg georganiseerd in de woning van de zorgbehoevende zelf, maar niet tijdens deze coronacrisis omdat de afstandsbewaring onvoldoende gegarandeerd kan worden. 

De gemeente biedt daarom de thuiszorgactoren de mogelijkheid aan om dit belangrijke overleg op afspraak te organiseren in de ruime lokalen van de dienstencentra waar alle voorzorgsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden. 

Videocall faciliteiten

Zorginstellingen en woonzorgcentra nemen tijdens deze coronaperiode heel wat initiatieven om het contact tussen bewoners en betrokken families te versterken en aan te houden. Video-meeting is één van deze methodes. Omdat de families in kwestie niet altijd weten hoe dit werkt, niet over de juiste toestellen beschikken of niet weten hoe de betrokken applicaties te installeren, biedt de dienstverlening van de dienstencentra aan om hiervoor langs te komen in het dienstencentrum.  Zo kunnen families gebruik maken van de locatie,  infrastructuur en kennis om een gesprek met een bewoner van een woonzorgcentrum of andere zorginstelling (ziekenhuis, instelling,  bvb.) zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Dit aanbod wordt vanzelfsprekend georganiseerd met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, op afspraak en er mogen van de familie maximum twee personen per videocall aanwezig zijn.

DIENSTVERLENING MET EXTERNE PARTNERS

Consultaties Kind en Gezin

De consultaties van Kind en Gezin gaan door in het groene lokaal van De Braambeier. 

Het aantal uren dat Kind en Gezin aanwezig is, is enkel voor de vaccinaties en de hoortesten. De algemene maatregelen van Kind en Gezin worden toegepast:

 • 1 ouder per kind;
 • op de consultaties komen enkel kinderen en begeleiders die niet ziek zijn;
 • de toegang is beperkt tot het aantal kindcontacten en de duur dat ouders op het consultatiebureau zijn;
 • alle hygiënemaatregelen worden op voorhand met de ouders besproken via teleconsulten.

Zitdag Familiezorg

Om de twee maanden organiseert Familiezorg een zitdag in De Braambeier. Familiezorg biedt in gemeente Zedelgem poetshulp en gezinszorg aan. Op deze zitdag kunnen de gebruikers van Familiezorg in gesprek gaan met de lokale verantwoordelijke. Hiermee wil Familiezorg haar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de gebruikers brengen. Deze gesprekken gaan steeds door op afspraak en mits inachtname van de nodige voorzorgsmaatregelen. 

Neem contact op met Familiezorg voor het maken van een afspraak: 050 21 41 82

De zitdagen gaan in de komende periode door op dinsdag 14/07,11/08, 08/09 en 13/10

Buurderij

De Buurderij stimuleert inwoners om lokaal hun voedingswaren te kopen. Reeds meerdere jaren maakt het initiatief de Buurderij gebruik van de lokalen in de Braambeier om hun lokale producten aan de burgers te verkopen. Dit project stimuleert lekkere lokale kwaliteitsproducten.

De Buurderij kan dankzij de één op één dienstverlening van de dienstencentra verder plaatsvinden mits het opvolgen van voorzorgsmaatregelen:

 • Er is één ingang en één aparte uitgang, éénrichtingsverkeer dus.
 • De verkopers bundelen hun pakketten en laten deze achter bij de verantwoordelijke van de Buurderij.
 • Tafels worden vooraf ontsmet door medewerkers van het dienstencentrum.
 • Enkel de verantwoordelijke van de Buurderij is aanwezig tijdens de ophaling van de pakketten.
 • Voor de ophaling van de pakketten wordt slechts één persoon per keer binnengelaten.
 • Betaling gebeurt vooraf elektronisch.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via volgende link: https://boerenenburen.be/

Retouchecafé

Mondmaskers dragen wordt steeds meer de norm, maar niet iedereen heeft een naaimachine om er zelf te maken. Daarom worden er naaimachines ter beschikking gesteld om mensen hierbij te helpen. 

Gebruik van de naaimachines kost 1.5 euro per begonnen uur.

Het retouchecafé gaat door in een lokaal van het dienstencentrum waar gebruik kan gemaakt worden van een naaimachine of overlock, en dit na het maken van een afspraak.

Ook in het retouchecafé moeten voorzorgsmaatregelen gevolgd worden:

 • er is steeds één begeleider in het lokaal aanwezig en max. één gebruiker;
 • de begeleider en gebruiker dragen een mondmasker;
 • de gebruiker brengt zelf stof mee;
 • de gebruiker geeft zelf aan hoe lang hij/zij de naaimachine nodig heeft; om zo in te schatten wanneer een volgende gebruiker -na ontsmetten van toestel, tafel en stoel- kan toegelaten worden;
 • na het retouchecafé wordt het lokaal ontsmet door medewerkers van het dienstencentrum.

Digidokter

Nu de digitale omgeving in sneltempo aan belang toeneemt, hebben heel wat inwoners vragen over het gebruik van smartphone, tablet, computer of laptop. Het aandeel vragen rond video-chat, Skype of het gebruik van bepaalde applicaties blijft ook aangroeien.
Via digitale pakketten reiken de dienstencentra duidelijke handleidingen aan, toch is dit vaak niet voldoende en hebben de senioren bijkomende uitleg en opleiding nodig. De digidokter kan hen hierbij helpen. Deze dienstverlening wordt aangeboden onder volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Gebruikers maken een afspraak zodat er voldoende tijd is tussen verschillende gebruikers.
 • De lesgever én bezoeker draagt een mondmasker en er is gebruik van plexiwanden.
 • Na de zitdag wordt het lokaal ontsmet door medewerkers van de dienstencentra.
 • Na ieder contact ontsmet de lesgever de tafel en stoel.