Wegenwerken

Werken in Zedelgem op de kaart

 

 

Kruispunt Ichtegemsestraat – Zeeweg Noord

Het kruispunt ter hoogte van Ichtegemsestraat - Zeeweg Noord wordt heraangelegd om de verkeersveiligheid te verhogen. Het zal daarvoor volledig afgesloten worden. De werken zijn voorzien in de periode van 21 augustus tot eind september.

 

Rioleringswerken aan Brugse Heirweg

Voor de verkaveling van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) van de binnengronden tussen de Engelstraat en de Brugse Heirweg, zullen in mei riolerings- en omgevingswerken plaatsvinden. De riolering van deze verkaveling wordt aangesloten op de riolering in de Brugse Heirweg ter hoogte van waar de nieuwe zijweg (Louis Tallierstraat) zal uitmonden op deze weg. Hiertoe dienen voorafgaand bemalingen uitgevoerd te worden (riolering in Brugse Heirweg ligt vrij diep) en daarna wordt de weg opgebroken om de aansluitingen van riolering, nieuwe slikputten en huisaansluitingen te kunnen realiseren.

Hiertoe zal de weg ter hoogte van deze locatie vanaf 2 mei onderbroken worden en zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn langs de Brugse Heirweg tussen de kruispunten met de Noordstraat en Engelstraat.

Het plan is om de werken in de loop van de maand mei af te ronden, zodat de weg terug opengesteld wordt tegen het Pinksterweekend (dit afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden).

Alle woningen blijven bereikbaar, zij het afhankelijk van de ligging ten opzichte van de werken ofwel enkel vanaf het kruispunt met de Noordstraat, ofwel enkel vanaf het kruispunt met de Engelstraat.

 

 

Moubekestraat

Begin maart zijn in de Moubekestraat de werken gestart om het wegdek te herstellen en de afwatering te optimaliseren. De Moubekestraat doorkruist een mooi stuk landschappelijk waardevol gebied in Zedelgem. Tot op heden werd deze weg veelal gebruikt als doorgangsweg, wat niet de bedoeling is. Om doorgaand verkeer te ontmoedigen, wordt daarom een tractorsluis voorzien ter hoogte van de overgang Wolfstraat/Moubekestraat/Faliestraat. 
Zo’n tractorsluis maakt het mogelijk dat de aanpalende landerijen nog steeds met landbouwvoertuigen kunnen bereikt worden. Andere voertuigen - met uitzondering van menners - kunnen er niet door rijden. Om deze nieuwe verkeerssituatie aan te duiden, wordt aangepaste signalisatie voorzien. Doordat de doorgang in dit stuk onmogelijk wordt, worden ook de straatnamen gewijzigd. Een stuk Faliestraat wordt voortaan Moubekestraat en het afgesloten stuk van de Moubekestraat wordt voortaan Wolfstraat.

 

Remi Claeysstraat

Door herstellingswerken aan het wegdek zal er in de periode tussen begin april en eind mei hinder zijn voor het doorgaand verkeer in de Remi Claeysstraat. Er worden werken uitgevoerd ter hoogte van de Moubeek (nabij kruising Remi Claeysstraat en De Schatting) en ter hoogte van de bocht Remi Claeysstraat – Kruishillestraat. 
De Remi Claeysstraat zal ter hoogte van werken aan de bocht volledig afgesloten worden. Tijdens de werken zal ter hoogte van de Moubeek doorgang mogelijk zijn.  De werken zullen niet tegelijkertijd aan beide locaties uitgevoerd worden. Het zal steeds mogelijk blijven om de vestigingen te bereiken via de ene of andere kant.

 

Aartrijksestraat

Over de volledige lengte van de Aartijksestraat worden tussen de rijweg en het fietspad biggenruggen (betonstructuren) voorzien. De bedoeling is om de verkeersveiligheid voor de fietsers te optimaliseren. Deze werken worden in fazen uitgevoerd. Er zal steeds een blijvende doorgang mogelijk zijn. De werken zullen afgerond zijn tegen september.

 

Diksmuidse Heirweg - Snellegemsestraat

In de Diksmuidse Heirweg en de Snellegemsestraat zijn een aantal verbeteringswerken aan het wegdek voorzien. Deze werken worden uitgevoerd in tussenfazen van bovenvermelde werken. Doorgaand verkeer zal steeds mogelijk zijn. In de Diksmuidse Heirweg wordt op korte termijn eveneens een tractorsluis voorzien.