Wegenwerken Pierlapont

De gemeente en de gemeentelijke rioolbeheerder Riopact starten in de tweede helft van april 2020 met werken in de Elzenhoek, Diepstraat en Pierlapont via de weerhouden aannemer Marc Verhegge bvba.

  • Fluvius voert aanpassingen aan de hoogspanning uit.
  • Vanaf de week van 25 mei 2020 voert De watergroep werken uit aan knelpunten in kader van de rioleringswerken en  nadien wordt gestart met de vernieuwing van de waterleiding in de Elzenhoek.
  • In de eerste helft van juni wordt verwacht om te starten met de infrastructuurwerken in de Pierlapont.
  • Geplande hinder wordt steeds vooraf gecommuniceerd aan de betrokken bewoners door de nutsmaatschappijen en/of de aannemer.

 

Onderaan deze pagina vind je de bewonersbrief met verdere informatie.

Concreet wordt de wegenis in de Elzenhoek en de Pierlapont vanaf de Diepstraat tot de Zeedijkweg heraangelegd en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Hierbij wordt een beek aangelegd langs de Pierlapont tot de Kerkebeek om het regenwater komende van de Doornlaan, Wilgenlaan, Elzenhoek en Pierlapont te laten infiltreren, bufferen en af te voeren.

Indien je interesse hebt om deze informatie ook via email te ontvangen, kun je jouw contactgegevens overmaken via dit inschrijvingformulier.

Voor specifieke vragen, richt je tot wegenwerken@zedelgem.be.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de medefinanciering van de gemeente Zedelgem, Riopact en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Documenten