Tips bij een evenementenaanvraag

Organiseer je een buurtfeest, een sportevenement, een fuif, een wandel- of mountainbiketocht, een kermis, een inleefweek, een festival, een vinkenzetting…? Alle evenementen moeten gemeld worden aan de gemeente (zie link rechts). De vergunningen voor gebruik van openbaar domein, afwijking van de geluidsnormen en plaatsen van publiciteitsborden op openbaar domein worden via deze weg aangevraagd. Eens je aanvraag werd ingediend, worden de betrokken diensten en de veiligheidsdiensten op de hoogte gebracht. Na hun advies en eventuele goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen krijg je toelichting over de beslissing.

Algemene info voor het aanvragen van evenementen

  • Is het je niet goed duidelijk of je evenement al dan niet moet aangevraagd worden en wat er allemaal moet gebeuren? Onderaan vind je de "evenementenwijzer".
  • Een evenementenaanvraag moet minstens 2 maanden op voorhand gebeuren. 
  • Bijlagen kan je aan het einde van de evenementenaanvraag toevoegen.
  • Een plan met het parcours, aanduiding van de plaats van hekkens, drankstanden, in- en uitgangen,... kan je eventueel maken m.b.v. de website https://www.google.be/mymaps/. Onderaan vind je een handleiding.
  • Het reglement voor het plaatsen van evenementenborden vind je onderaan.
  • Bij evenementen georganiseerd door commerciële organisaties en particulieren met gebruik van inname openbaar domein is het retributiereglement "Belasting op het gebruik van het openbaar domein" van toepassing. Dit reglement vind je onderaan terug.
  • Evenement opnieuw organiseren? Dienst evenementen kan je een link sturen met kopie van het dossier van vorig jaar. (enkel indien er al een dossier was in het nieuwe evenementenprogramma)
  • Buurtfeesten: onderaan vind je een document met de procedure voor buurtfeesten en speelstraten.