Thuis in de Toekomst

Hoe zien inwoners van Zedelgem zichzelf morgen wonen? Wil iedereen een vrijstaand huis in het groen of zijn de alternatieven ook aantrekkelijk? En kunnen we eigenlijk nog wel kiezen?

Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse overheid een woontest die de Vlaming laat stilstaan bij woonwensen en –uitdagingen. Het doel is de ‘mindset’ van de Vlaming over woonkeuzes te openen en te stretchen. Deze campagne wil interesse wekken voor hoe mensen in de toekomst kunnen wonen, door hen te prikkelen via de woontest en te inspireren over mogelijkheden die aansluiten bij de bestaande realiteit.

De campagne Thuis in de Toekomst wil de Vlaming laten stilstaan bij het wonen van de toekomst en biedt hiervoor een online woontest. Zedelgem neemt als gemeente van het werkingsgebied IGS (intergemeentelijke samenwerking) De Woonwinkel graag deel aan deze online bevraging. IGS De Woonwinkel engageert zich om samen met de deelnemende gemeenten, maar ook overkoepelend voor het ganse werkingsgebied te bekijken welke tendenzen hieruit voortvloeien en hoe hierop ingespeeld kan worden.

Je kan de test online invullen. Hoe meer inwoners de woontest invullen, hoe meer resultaten de test oplevert. Doen dus!

Om deel te nemen aan de woontest, surf naar www.thuisindetoekomst.be